Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fantatrao Ve?

Fantatrao Ve?

 Fantatrao Ve?

Nahoana no ampifandraisin’ny Baiboly ny fivavahana amin’i Bala sy ny fanaranam-po amin’ny firaisana?

Andriamanitry ny fahavokarana i Bala, ary nivavahan’ny Kananita. Nino ny mpivavaka taminy fa izy no mahatonga ny tany hahavokatra be sy mahatonga ny biby ho maro anaka. Hoy ny boky Fomba Amam-panao ao Amin’ny Baiboly (anglisy): “Nanao firaisana tao amin’ireo toeram-pivavahana [tamin’i Bala] ny olona, mba hahatonga ny tany hamokatra. Noheverina mantsy fa mandrisika an’i Bala andriamanitry ny orana sy Aseraha vadiny hiray koa izany, ka ho betsaka ny vokatra sy ny biby fiompy.”

Nino ny Kananita fa nidina tany ambanin’ny tany i Bala rehefa main-tany, satria resin’i Mot andriamanitry ny hain-tany sy ny fahafatesana. Miverina, hono, anefa izy rehefa manomboka ny orana, ka lasa betsaka ny zavamaniry sy ny zavamananaina. Nankalaza izany ny Kananita, ka nanaram-po tamin’ny firaisana. Tsy mahagaga àry raha “nanao firaisana tamin’ny zanakavavin’i Moaba” ny Israelita, rehefa nanompo an’i Balan’i Peora.—Nomery 25:1-3.

Nahoana i Jesosy no nilaza fa toy ny “fasana voalalotra fotsy” ny mpanora-dalàna sy Fariseo?

Nahariharin’i Jesosy fa mpihatsaravelatsihy ny mpanora-dalàna sy Fariseo. Hoy izy: “Ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay tsara tarehy erỳ etỳ ivelany, nefa ao anatiny feno taolam-paty sy izao karazam-pahalotoana rehetra izao.” (Matio 23:27) Fanaon’ny Jiosy ny nandalotra fotsy ny fasana, rehefa ho tapitra ny fotoanan’ny orana, mba ho hita tsara izy ireny. Ny faha-15 Adara, izany hoe iray volana talohan’ny Paska, no nanaovan’izy ireo an’izany. Sokay no nampiasainy. Efa vasoky ny orana ny loko teo aloha, tamin’io fotoana io.

Milaza Ny Rakipahalalana Jiosy (anglisy) fa natao izay hahitana tsara ny fasana, mba tsy hikasika azy ireny ireo “vahiny maro be tonga hanatrika ny fetin’ny Paska.” Handoto azy ireo mantsy izany. Nilaza ny lalàna ao amin’ny Nomery 19:16 fa haloto fito andro izay olona mikasika faty, taolam-paty, na fasana. Novonoina ho faty ny Israelita raha nandray anjara tamin’ny fivavahana tamin’Andriamanitra nefa naloto. (Levitikosy 15:31) Andro vitsivitsy talohan’ny Paska no nilazan’i Jesosy an’ireo teniny etsy aloha. Azo inoana àry fa azon’ireo nihaino azy tsara ny tiany holazaina tamin’ny hoe fasana voalalotra fotsy. Te hilaza i Jesosy hoe tsy araka ny fahitana azy etỳ ivelany ireo filoha ara-pivavahana, ary maloto eo imason’Andriamanitra izay mifanerasera amin’izy ireo.

[Sary, pejy 15]

Sarin’i bala, taonjato faha-14 na faha-13 T.K.

[Sary nahazoan-dalana]

Musée du Louvre, Paris