Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Tadidinao Ve?

Tadidinao Ve?

Novakinao tsara ve ireo Tilikambo Fiambenana faramparany? Jereo àry raha hainao ny mamaly an’ireto fanontaniana ireto:

Inona no tsy hisy intsony rehefa ho tonga ny farany?

Tsy hisy intsony, ohatra, ny fitondran’olombelona, ny ady sy ny tsy rariny, ny fivavahana mandiso fanantenana an’Andriamanitra sy ny olona, ary ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra.—1/5, p. 3-5.

Iza ilay Goga avy any Magoga resahin’ny bokin’i Ezekiela?

Tsy i Satana ilay Goga avy any Magoga, fa toa firenena maromaro mitambatra. Hiezaka hamongotra ny vahoakan’Andriamanitra izy ireo rehefa manomboka kelikely ny fahoriana lehibe.—15/5, p. 29-30.

Inona ireo zavatra enina hanampy ny be taona hankafy fiainana?

Ampirisihin’ny Baiboly isika mba 1) hanetry tena, 2) hahay handanjalanja, 3) hifantoka amin’ny zavatra tsara, 4) ho tia manome, 5) ho sariaka, ary 6) hahay hankasitraka. Hanampy ny be taona hankafy fiainana ireo.—1/6, p. 8-10.

Nahoana ny fahagagana nataon’i Jesosy no ahitana fa tia manome izy?

Novan’i Jesosy ho divay ny rano 380 litatra teo ho eo, tao amin’ny mariazy iray tany Kana. Nanome sakafo olona 5 000 mahery koa izy, indray mandeha. (Mat. 14:14-21; Jaona 2:6-11) Nalala-tanana toa an’i Jehovah izy tamin’ireo fotoana ireo.—15/6, p. 4-5.

Nahoana no mino isika fa afaka mampifaly an’Andriamanitra, na dia tsy lavorary aza?

Nanao fahadisoana ry Joba sy Lota ary Davida. Te hanompo an’ Andriamanitra anefa izy ireo ka nibebaka, ary niova. Tia azy ireo àry Andriamanitra. Ho tiany koa isika raha manahaka azy ireo.—1/7, p. 12-13.

Ho ringana daholo ve ny mpivavaka ao amin’ny Babylona Lehibe, amin’ny fotoana handravana azy?

Tsy voatery ho izany rehefa jerena ny Zakaria 13:4-6. Mety hiala amin’ny fivavahany mantsy na dia ny mpitondra fivavahana sasany aza, ka hilaza fa tsy anisan’ny fivavahan-diso izy.—15/7, p. 15-16.

Nahoana i Baraka no tsy nanaiky handeha hiady raha tsy nandeha koa i Debora?

Lehilahy nanam-pinoana i Baraka. Tsy fitaovam-piadiana no nangatahiny tamin’i Jehovah. Te hahazo hery kosa izy sy ny namany, ka tiany raha niaraka tamin’izy ireo i Debora, solontenan’Andriamanitra. (Mpits. 4:6-8; 5:7)—1/8, p. 13.

Inona avy no azon’ny Kristianina saintsainina?

Ny zavatra noforonin’i Jehovah, ny Teniny, ny tombontsoa hivavaka, ary ny vidim-panavotana.—15/8, p. 10-13.

Nahoana isika no tsy mampiaraka amin’ny olona tsy Vavolombelona?

Tsara fanahy amin’ny olona tsy Vavolombelona isika. Tsy mankatò an’Andriamanitra anefa isika raha mampiaraka amin’ny olona mbola tsy nanokan-tena ho azy na tsy manaja ny fitsipiny. (1 Kor. 15:33)—15/8, p. 25.

Nahoana no nihena ny finoan’i Petera, nefa nahoana izy no nanam-pinoana indray avy eo?

Nanam-pinoana ny apostoly Petera, ka nandeha teo ambony rano nankeny amin’i Jesosy. (Mat. 14:24-32) Natahotra izy avy eo rehefa nijery an’ilay tafio-drivotra. Niverina nijery an’i Jesosy anefa izy ary nanaiky hampiany.—15/9, p. 16-17.

Noheverin’ny mponina tao Malta fa mpamono olona ny apostoly Paoly, araka ny Asan’ny Apostoly 28:4. Nahoana?

Nihevitra izy ireo fa nosazin’i Dike, andriamani-bavin’ny rariny, i Paoly, matoa nokaikerin’ny bibilava.—1/10, p. 9.

Variana nanao raharaha i Marta. Inona no ianarantsika avy amin’izany?

Variana nanao sakafo be i Marta indray mandeha. I Maria rahavaviny kosa nolazain’i Jesosy hoe nifidy ny tsara kokoa satria nihaino ny fampianarany. Mila mitandrina isika mba tsy ho variana amin’ny zavatra tsy tena lehibe, ka hanao an-tsirambina ny fanompoana an’i Jehovah.—15/10, p. 18-20.