Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana  |  Aogositra 2014

Mandray Sakafo “Amin’ny Fotoana Mety” ve Ianao?

Mandray Sakafo “Amin’ny Fotoana Mety” ve Ianao?

MIAINA amin’ny fotoana sarotra indrindra eo amin’ny tantara isika. (2 Tim. 3:1-5) Mahita olana isika isan’andro, ka lasa sarotra ny mampiseho fitiavana an’i Jehovah sy mankatò ny fitsipiny. Efa fantatr’i Jesosy mialoha izany, ka nanome toky ny mpanara-dia azy izy fa hampahery azy ireo foana mba ho afaka hiaritra hatramin’ny farany izy ireo. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Nanendry ny mpanompo mendri-pitokisana àry izy mba hanome azy ireo ‘sakafo amin’ny fotoana mety.’—Mat. 24:45, 46.

Olona an-tapitrisany avy amin’ny firenena rehetra no nangonina mba ho anisan’ny fandaminan’Andriamanitra, nanomboka tamin’ny nanendrena an’ilay mpanompo mendri-pitokisana, tamin’ny 1919. Omena sakafo ara-panahy ireo ‘mpanompo ao an-trano’ ireo. (Mat. 24:14; Apok. 22:17) Mbola tsy misy amin’ny fiteny rehetra anefa ny bokintsika. Tsy ny rehetra koa no afaka mahita ny zavatra avoakantsika ao amin’ny Internet. Maro, ohatra, no tsy afaka mahita an’ireo video sy lahatsoratra, izay tsy hita afa-tsy ao amin’ny jw.org. Midika ve izany fa tsy ampy ny sakafo ara-panahy azon’ny olona sasany? Handinika fanontaniana efatra isika mba hamaliana an’izany.

 1. Inona no fangaro tena ampiasain’i Jehovah amin’ny sakafo omeny antsika?

Hoy i Jesosy rehefa naka fanahy azy hanova ny vato ho mofo i Satana: “Tsy ny mofo ihany no tsy maintsy iveloman’ny olona, fa ny teny rehetra avy amin’ny vavan’i Jehovah koa.” (Mat. 4:3, 4) Ao amin’ny Baiboly ny tenin’i Jehovah. (2 Pet. 1:20, 21) Ny Baiboly àry no fangaro tena ampiasaina hanaovana ny sakafo ara-panahy omena antsika.—2 Tim. 3:16, 17.

Namoaka Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao manontolo na ny ampahany aminy ny fandaminan’i Jehovah. Misy amin’ny fiteny 120 mahery izy io izao, ary miampy isan-taona ny fiteny amoahana azy. Misy Baiboly hafa koa ankoatra an’io. Misy amin’ny fiteny an’arivony izy ireny, ary an’arivony tapitrisa no efa miparitaka, na izy manontolo izany na ny ampahany aminy. Tena miely ny Baiboly, ary mety tsara izany satria sitrapon’i Jehovah “ny hamonjena ny karazan’olona rehetra sy ny hananany fahalalana marina tsara ny fahamarinana.” (1 Tim. 2:3, 4) “Mibaribary eo imasony” koa ny zavaboary rehetra. Fantany àry ireo “mahatsapa fa mila an’Andriamanitra”, ka tsy maintsy hotaominy ho ao amin’ny fandaminany sy homeny sakafo ara-panahy.—Heb. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jaona 6:44; 10:14.

2. Nahoana isika no mila boky sy gazety ara-baiboly?

Tsy ampy ny mamaky Baiboly raha te hanana finoana matanjaka. Ilaina koa ny mahazo sy mampihatra an’izay vakina. (Jak. 1:22-25) Nahatsapa izany ny tandapa etiopianina iray tamin’ny taonjato voalohany. Namaky ny Tenin’Andriamanitra izy rehefa nanontany azy i Filipo hoe: “Tena azonao ve izay vakinao?” Namaly ilay tandapa hoe: “Ahoana moa no hahazoako azy raha tsy misy manoro ahy?” (Asa. 8:26-31) Nanampy azy hahatakatra ny Tenin’Andriamanitra àry i Filipo. Tena nanohina ny fon’ilay tandapa ny zavatra nianarany ka natao batisa izy. (Asa. 8:32-38) Manampy antsika hahalala ny marina koa ireo boky sy gazety. Manohina ny fontsika izy ireny ary mandrisika antsika hampihatra izay ianarantsika.—Kol. 1:9, 10.

Manana sakafo ara-panahy be dia be mba ‘hohanina’ sy ‘hosotroina’ ny vahoakan’i Jehovah, noho ireo boky sy gazety. (Isaia 65:13) Misy amin’ny fiteny 210 mahery, ohatra, Ny Tilikambo Fiambenana. Manazava faminaniana izy io, manampy antsika hahazo an’ireo fampianarana lalina ao amin’ny Baiboly, ary mandrisika antsika hampihatra ny toro lalan’i Jehovah. Ny Mifohaza! indray misy amin’ny fiteny 100 eo ho eo. Mampitombo ny fahalalantsika an’ireo zavaboarin’i Jehovah izy io, ary mampiseho hoe ahoana no hampiharana ny torohevitry ny Baiboly. (Ohab. 3:21-23; Rom. 1:20) Misy amin’ny fiteny 680 mahery izao ny boky avoakan’ny mpanompo mendri-pitokisana. Mamaky ny gazety sy boky vaovao rehetra mivoaka amin’ny fiteninao àry ve ianao? Manokana fotoana koa ve ianao mba hamakiana Baiboly isan’andro?

Avy amin’ny fandaminan’i Jehovah koa ireo lahateny any amin’ny fivoriana sy fivoriambe. Ankasitrahanao ve ny lahateny, tantara an-tsehatra, fampisehoana, ary fanadinadinana any amin’ireny fivoriana ireny? Manome antsika sakafo ara-panahy tondraka tokoa i Jehovah.—Isaia 25:6.

 3. Tsy ampy sakafo ara-panahy ve ianao raha tsy misy amin’ny fiteninao ny boky sy gazety sasany?

Tsia. Tsy tokony ho gaga isika raha mahazo sakafo ara-panahy betsaka kokoa ny mpanompon’i Jehovah sasany. Nahoana? Diniho ny tamin’ny taonjato voalohany. Betsaka kokoa ny fampianarana azon’ny apostoly, noho ny an’ny mpianatra hafa. (Mar. 4:10; 9:35-37) Tsy hoe tsy ampy sakafo ara-panahy anefa ireo mpianatra ireo. Nahazo izay nilainy izy ireo.—Efes. 4:20-24; 1 Pet. 1:8.

Mariho koa fa tsy voasoratra ao amin’ny Filazantsara ny ankamaroan’ny zavatra nolazain’i Jesosy sy nataony. Hoy ny apostoly Jaona: “Misy zavatra maro hafa koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo izy ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra.” (Jaona 21:25) Marina fa nahalala zavatra betsaka kokoa momba an’i Jesosy ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, raha oharina amintsika. Tsy hoe tsy ampy anefa ny zavatra fantatsika. Nataon’i Jehovah ampy tsara izay tokony ho fantatsika momba an’i Jesosy, mba hahatonga antsika ho mpanara-dia azy.—1 Pet. 2:21.

Eritrereto koa ny taratasy nalefan’ny apostoly ho an’ireo fiangonana tamin’ny taonjato voalohany. Ny iray amin’ny taratasin’i Paoly, fara fahakeliny, no tsy ao amin’ny Baiboly. (Kol. 4:16) Tsy ampy sakafo ara-panahy ve isika satria tsy manana azy io? Tsia. Fantatr’i Jehovah izay ilaintsika ka omeny antsika izany mba hahatonga antsika hatanjaka ara-panahy foana.—Mat. 6:8.

Fantatr’i Jehovah izay ilaintsika ka omeny antsika izany mba hahatonga antsika hatanjaka ara-panahy foana

Misy mpanompon’i Jehovah ankehitriny mahazo sakafo ara-panahy betsaka noho ny hafa. Ary ianao? Vitsivitsy ihany ve ny boky sy gazety amin’ny fiteninao? Raha izany no izy, dia fantaro fa mikarakara anao i Jehovah. Ianaro izay boky sy gazety misy amin’ny fiteninao ary manatreha an’izay fivoriana atao amin’ny fiteny azonao. Matokia fa hataon’i Jehovah izay hahatonga anao hatanjaka ara-panahy foana.—Sal. 1:2; Heb. 10:24, 25.

4. Halemy finoana ve ianao raha tsy mahita ny zavatra ao amin’ny jw.org?

Azo jerena ao amin’ny tranonkalantsika ny gazety sy boky sasany. Misy lahatsoratra manampy ny mpivady sy ny tanora ary ny ray aman-dreny koa ao. Mandray soa ny fianakaviana raha mandinika azy ireny mandritra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hita ao koa ny tatitra momba ny fotoan-dehibe sasany, toy ny fizarana diplaoman’i Gileada sy ny fivoriana fanao isan-taona. Ao no ahalalan’ny mpiara-manompo eran-tany ny vaovao farany momba ny loza nitranga sy ny raharaham-pitsarana mahakasika ny vahoakan’i Jehovah. (1 Pet. 5:8, 9) Fitaovana tena mandaitra mba hitoriana koa ny jw.org, ka ahafahana mampiely ny vaovao tsara hatrany amin’ireo tany ameperana na andrarana ny asantsika.

Afaka ny hatanjaka ara-panahy foana anefa ianao na mahita jw.org na tsia. Miasa mafy ny mpanompo mendri-pitokisana mba hamoaka zavatra vita pirinty ampy ho an’ny tsirairay amin’ny mpanompo ao an-trano, ka ho voky tsara izy ireo eo amin’ny ara-panahy. Tsy voatery hividy fitaovana elektronika àry ianao mba hijerena ny jw.org fotsiny. Azo atao pirinty ny zavatra sasany ao amin’ny tranonkalantsika ary omena an’izay tsy afaka mampiasa Internet. Tsy takina hanao izany anefa ny fiangonana.

Tena misaotra an’i Jesosy isika satria mitana ny teniny izy ka manome izay ilaintsika eo amin’ny ara-panahy. Matoky isika fa hanome antsika sakafo ara-panahy “amin’ny fotoana mety” foana i Jehovah, mandra-pahatongan’ny faran’ity tontolo ratsy ity.