Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Fanontanian’ny Mpamaky

Fanontanian’ny Mpamaky

Mety amin’ny Kristianina ve ny mandoro faty?

Tsy mandrara ny fandoroana faty ny Baiboly.

Voaresaka ao fa nodorana ny fatin’ny olona sasany na ny taolany. (Jos. 7:25; 2 Tan. 34:4, 5) Nahoana? Angamba satria tsy mendrika ny halevina amin’ny fomba mihaja ilay olona. Tsy voatery ho izany anefa no antony nandoroana faty.

Manamarina izany ny tantaran’i Saoly Mpanjaka sy ny zanany telo lahy. I Jonatana, naman’i Davida sy mpanohana azy, ny iray tamin’izy ireo. Maty izy ireo rehefa niady tamin’ny Filistinina. Rehefa ren’ireo Israelita mahery fo tao Jabesi-gileada izay nitranga, dia nalain’izy ireo ny fatin’izy efa-mianaka ary nodorany. Naleviny ny taolany avy eo. Nidera an’ireo Israelita ireo i Davida noho izay nataony.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Mampanantena ny Baiboly fa hatsangana ny maty. Hovelomin’Andriamanitra ilay olona ary homeny vatana vaovao. Vitany foana izany, na nodorana ilay faty na tsia. Eritrereto izay nitranga rehefa nasain’i Nebokadnezara Mpanjaka natsipy tao anaty lafaoro mirehitra afo ireo Hebreo telo lahy. Tsy natahotra izy ireo hoe tsy ho vitan’i Jehovah ny hanangana azy. (Dan. 3:16-18) Toy izany koa ireo Kristianina tsy nivadika, tany amin’ny toby fitanan’ny Nazia. Tsy natahotra izy ireo hoe tsy hatsangana raha dorana ny fatiny. Maro amin’ny mpanompon’Andriamanitra tsy mivadika no maty vokatry ny fipoahan’ny baomba na noho ny antony hafa, ary tsy hita ny fatiny. Azo antoka anefa fa hatsangana amin’ny maty izy ireny.—Apok. 20:13.

Tsy mila manambatra ny vatan’ny maty i Jehovah vao ho afaka hanangana azy. Manaporofo izany ny fomba ananganany an’ireo Kristianina voahosotra, izay ho any an-danitra. Omeny vatana ara-panahy ilay olona rehefa atsangana, toa an’i Jesosy izay lasa ‘fanahy rehefa novelomina.’ Tsy misy ampahany amin’ny vatany ara-nofo lasa any an-danitra rehefa mankany izy.—1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Jaona 3:2.

Mino àry isika fa azo atsangana amin’ny maty ny olona, na nodorana ny fatiny na tsia. Matoky mantsy isika fa hain’Andriamanitra ny manatanteraka ny fampanantenany, ary maniry hanao izany izy. (Asa. 24:15) Marina fa tsy azontsika tsara angamba hoe ahoana no nananganan’i Jehovah ny maty taloha na hoe ahoana no hanaovany izany amin’ny hoavy. Matoky azy anefa isika. Efa nanangana an’i Jesosy izy, ary izany no “antoka” fa hitsangana ny maty.—Asa. 17:31; Lioka 24:2, 3.

Ilaina ny mihevitra ny fanao eo an-toerana sy mitsinjo ny fihetseham-pon’ny olona ary manaraka izay takin’ny lalàna, rehefa mikarakara faty. (2 Kor. 6:3, 4) Safidin’ny tsirairay na ny fianakaviana avy eo ny momba ny fandoroana faty.