NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2017

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 27 Novambra ka hatramin’ny 24 Desambra 2017.

TANTARAM-PIAINANA

Tahin’i Jehovah Izay Manaiky ny Asa Ampanaoviny

Nanaiky hanao mpisava lalana tany amin’ny faritra atsimon’i Irlandy i Olive Matthews sy ny vadiny, tamin’ny 1952. Ho hitanao ato fa notahin’i Jehovah izy ireo.

‘Tia Amin’ny Atao sy ny Fahamarinana’ ve Ianao?

Inona no azo atao mba hanehoana fitiavana tsy misy fihatsarambelatsihy?

‘Tsy Mitondra Fihavanana’ ny Fahamarinana fa ‘Mitondra Sabatra’

Inona no tian’i Jesosy holazaina tamin’ilay hoe hitondra “sabatra” izy? Inona no mety ho vokatr’izany aminao?

Tsy Natahotra Intsony i Josefa avy any Arimatia

Iza moa i Josefa avy any Arimatia? Mpifaninona izy sy Jesosy? Nahoana no tokony hahaliana anao ny tantarany?

Mahasoa Antsika ny Fahitana Hitan’i Zakaria

Nahita horonam-boky nanidina sy vehivavy iray tao anaty sobika ary vehivavy roa nanidina i Zakaria. Nahoana izy no nataon’i Jehovah nahita an’izany?

Kalesy sy Satroboninahitra Miaro Anao

Nahita tendrombohitra varahina sy kalesy ary mpisoronabe lasa mpanjaka i Zakaria tao amin’ilay fahitana farany. Nahoana no mampahery antsika ny mahafantatra an’ireo?

Nanehoana Hatsaram-panahy

Ho hitanao ato fa tsy tia fahamarinana ny olona iray taloha, nefa lasa liana tamin’izany noho izy nanehoana hatsaram-panahy kely fotsiny.

Fantatrao Ve?

Inona no fanaon’ny Jiosy ka nahatonga an’i Jesosy hilaza hoe tsy mety ny mianiana?