NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2016

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’​ny 28 Novambra ka hatramin’​ny 25 Desambra 2016.

TANTARAM-PIAINANA

Niezaka Nanahaka An’​ireo Modely Tsara Aho

Mety hanana tanjona tsara ny olona rehefa ampaherezin’​ny Kristianina matotra. Mitantara i Thomas McLain fa nanampy azy ny modely hitany, ka lasa te hanampy ny hafa izy.

“Aza Hadinoina ny Fitiavana Mandray Vahiny”

Ahoana no fiheveran’​Andriamanitra an’​ireo olona avy any an-tany hafa? Inona no azonao atao mba ho tamana ao amin’​ny fiangonanareo izy ireny?

Manompo any Amin’​ny Fiangonana Miteny Vahiny ve Ianao?

Ny hifandray tsara amin’​i Jehovah foana no zava-dehibe indrindra amintsika rehetra. Mety ho sarotra anefa izany raha ao amin’​ny fiangonana miteny vahiny no misy anao.

Miezaha Hanana “Fahendrena” Foana

Inona no tsy itovizan’​ny fahendrena amin’​ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina? Tena handray soa ianao raha mahalala ny valin’​izany.

Tena Mino ny Fampanantenan’​i Jehovah ve Ianao?

Betsaka ny olona manam-pinoana sy azontsika tahafina, na taloha na ankehitriny. Inona àry no azonao atao mba hatanjaka foana ny finoanao?

Asehoy hoe Tena Mino ny Fampanantenan’​i Jehovah Ianao

Inona no atao hoe finoana? Ahoana no ampisehoanao hoe manam-pinoana ianao?

Fantatrao Ve?

Inona avy no navelan’​ny Romanina niandraiketan’​ny Jiosy tany Jodia? Tena nisy ve izany hoe olona namafy tsimparifary tao amin’​ny tanimbolin’​olona izany?