Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

LAHATSORATRA FIANARANA 46

Kojakojainao Tsara ve ny Ampinganao?

Kojakojainao Tsara ve ny Ampinganao?

“Raiso ny ampinga lehibe, dia ny finoana.”—EFES. 6:16.

HIRA 119 Tena Ilaina ny Finoana

HO HITANAO ATO *

1-2. a) Araka ny Efesianina 6:16, nahoana no tena ilaina ny finoana? b) Inona no fanontaniana hodinihintsika ato?

MANANA an’ilay “ampinga lehibe” ve ianao? (Vakio ny Efesianina 6:16.) Tsy inona izany fa ny finoana, ary azo antoka fa manana azy io ianao. Tena nilaina ny ampinga taloha. Efa ho ny vatana iray manontolo mantsy no narovany. Miaro antsika hoatr’izany koa ny finoana. Miaro antsika amin’ny zava-dratsy rehetra tsy mifanaraka amin’ny fitsipik’Andriamanitra izy io, anisan’izany ny fitondran-tena maloto sy ny herisetra.

2 Miaina amin’ny “andro farany” anefa isika izao, ary azo antoka fa tsy maintsy mbola hotsapaina ny finoantsika. (2 Tim. 3:1) Ahoana àry no ahafantaranao raha mafy tsara ny ampinganao? Inona no azonao atao mba hitazonana mafy azy io? Hojerentsika ato ny valin’ireo.

JEREO TSARA RAHA MAFY NY AMPINGANAO

Rehefa avy niady ny miaramila, dia nanamboatra izay simba tamin’ny ampingany (Fehintsoratra 3)

3. Ahoana no nikojakojan’ny miaramila ny ampingany, ary nahoana?

3 Matetika no nifono hoditra ny ampinga nampiasain’ny miaramila taloha. Nasian-dry zareo menaka ilay ampinga, mba tsy ho simba ilay hoditra ary tsy ho harafesina ny vy amin’ilay izy. Raha hitan’ny miaramila iray hoe nisy simba ny ampingany dia nataony izay hanamboarana an’ilay izy, amin’izay izy vonona foana raha vao misy ady. Inona no ifandraisan’izany amin’ny finoantsika?

4. Nahoana ianao no tsy maintsy mijery matetika hoe manao ahoana ny ampinganao? Ahoana no tokony hanaovanao an’izany?

4 Mila manao hoatran’ny miaramila taloha ianao. Tsy maintsy mijery sy mikojakoja matetika ny finoanao ianao, amin’izay vonona foana raha vao misy ady. Manao ady ara-panahy mantsy isika Kristianina, ary fanahy ratsy no fahavalontsika sasany. (Efes. 6:10-12) Tsy misy olon-kafa afaka mikojakoja ny finoanao, fa ianao ihany no tsy maintsy manao an’izany. Ahoana no ahazoanao antoka hoe vonona hiatrika fitsapana ianao? Mivavaha amin’i Jehovah, dia mangataha fanampiana aminy. Ampiasao koa ny Teniny, ary mandiniha tena ka ezaho fantarina hoe ahoana no fahitan’i Jehovah anao. (Heb. 4:12) Hoy ny Baiboly: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao.” (Ohab. 3:5, 6) Eritrereto hoe nampihatra an’izany ve ianao tamin’ny fanapahan-kevitra sasany nataonao vao haingana. Nisy fotoana ve, ohatra, ianao tsy nanam-bola mihitsy? Tsaroanao ve ny fampanantenan’i Jehovah ao amin’ny Hebreo 13:5 hoe: “Tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafoy anao velively”? Natoky ve ianao tamin’izay hoe hanampy anao izy? Raha izany, dia hita hoe voakojakojanao tsara ny ampinganao.

5. Inona no mety ho hitanao rehefa mandinika ny finoanao ianao?

5 Mety tsy hampoizinao ny zavatra ho hitanao rehefa mandinika tsara ny finoanao ianao. Mety hisy olana mantsy ao ary efa hatramin’ny ela angamba, saingy tsy hitanao akory. Mety ho tonga saina, ohatra, ianao hoe lasa nalemy ny finoanao noho ny fanahiana be loatra, na ny laingan’i Satana, na ny hakiviana. Raha izany no izy, dia inona no azonao atao mba tsy ho vao mainka hihena ny finoanao?

MITANDREMA AMIN’IZAY METY HAMPIHENA NY FINOANAO

6. Manomeza ohatra mampiseho hoe tsy voatery ho ratsy ny fanahiana.

6 Tsy voatery ho ratsy ny fanahiana. Manahy, ohatra, isika hoe sao dia tsy mampifaly an’i Jehovah sy Jesosy, ary tsara ny manahy momba an’izany. (1 Kor. 7:32) Raha nanao fahotana lehibe isika, dia miasa saina hoe ahoana no hahatonga antsika ho lasa naman’i Jehovah indray. (Sal. 38:18) Manahy koa isika hoe ahoana no hikarakarantsika ny fianakaviantsika sy ny mpiray finoana amintsika. Izay manambady kosa manahy hoe ahoana no hampifaliany ny vadiny.—1 Kor. 7:33; 2 Kor. 11:28.

7. a) Nahoana no mety hihena ny finoantsika raha manahy be loatra isika? b) Nahoana isika no tsy tokony hatahotra olona, araka ny Ohabolana 29:25?

7 Mety hihena anefa ny finoantsika raha manahy be loatra isika. Ahoana, ohatra, raha manahy lava isika sao dia tsy ho ampy sakafo sy fitafiana? (Mat. 6:31, 32) Mety ho variana hitady an’izay ilaintsika isika, satria te hampilamina ny saintsika. Mety ho lasa tia vola mihitsy aza isika. Raha avelantsika hitranga izany, dia mety hihena ny finoantsika an’i Jehovah ary tsy hifandray tsara aminy intsony isika. (Mar. 4:19; 1 Tim. 6:10) Misy fanahiana hafa koa tokony hotandremana. Mila mitandrina isika sao dia mila sitraka be loatra amin’ny olona. Raha izany mantsy, dia lasa ny tahotra hoe hisy haneso na hisy hanenjika no hibahana kokoa ao an-tsaintsika, fa tsy ny tahotra sao tsy hampifaly an’i Jehovah. Inona no tokony hatao mba ho voaro amin’izany? Tsy maintsy mitalaho amin’i Jehovah isika mba hanampy antsika hanam-pinoana sy ho be herim-po.—Vakio ny Ohabolana 29:25; Lioka 17:5.

(Fehintsoratra 8) *

8. Ahoana no tokony hataontsika rehefa misy lainga aelin’i Satana?

8 I Satana no “rain’ny lainga”, ary mampiasa an’izay rehetra feheziny izy mba hanelezana lainga momba an’i Jehovah sy ny mpiara-manompo. (Jaona 8:44) Manaparitaka lainga momba ny fandaminan’i Jehovah, ohatra, ny mpivadi-pinoana. Amboamboarin’izy ireo koa ny tatitra ataony momba ny fandaminana fa tsy miresaka ny tena zava-misy izy. Manely an’izany ao amin’ny tele, na radio, na gazety, na Internet izy ireo. Anisan’ny “zana-tsipìka mirehitra” alefan’i Satana ireny. (Efes. 6:16) Ahoana no tokony hataontsika raha misy miresaka amintsika momba an’ireny lainga ireny? Tsy tokony hihaino mihitsy isika! Matoky an’i Jehovah sy ny mpiara-manompo mantsy isika. Tsy mifanerasera amin’ny mpivadi-pinoana mihitsy isika, raha ny marina. Tsy hanaiky ho voatarika hihaino na hiady hevitra amin’izy ireny isika, na iza na iza mitaona antsika hanao an’izany, ary na inona na inona antony. Tsy hanao an’izany, ohatra, isika na dia mety ho te hahalala an’izay lazain’izy ireny fotsiny aza.

9. Inona no mety ho vokany raha kivy isika?

9 Mety hampihena ny finoantsika ny hakiviana. Indraindray isika kivy satria manana olana. Mazava ho azy fa tsy azontsika odiana tsy hita ireny olana ireny. Tsy tokony havelantsika hibahana ao an-tsaintsika anefa izy ireny. Raha izany mantsy, dia mety ho hadinontsika hatramin’ny zavatra tsara be ampanantenain’i Jehovah antsika. (Apok. 21:3, 4) Mety tsy hanana hery intsony isika raha kivy loatra, ka tsy hanompo an’i Jehovah intsony. (Ohab. 24:10) Tsy voatery hanjo antsika anefa izany.

10. Inona no ianarantsika avy amin’ny taratasy nosoratan’ny anabavy iray?

10 Mikarakara ny vadiny marary mafy ny anabavy iray any Etazonia. Ahoana no ataony mba hananana finoana matanjaka foana? Nanoratra tany amin’ny foibe izy hoe: “Tsy hadinonay mihitsy ny fanantenanay na dia miady saina sy kivy aza izahay indraindray noho ny olana mianjady aminay. Be dia be ny zavatra omen’i Jehovah mba hanatanjahana ny finoanay sy hampaherezana anay. Tena mampiaiky an’ahy mihitsy ireny! Tena ilainay ny fampaherezana sy torohevitra ao amin’izy ireny. Manampy anay hanompo an’i Jehovah foana izany, sady manampy anay hiaritra ny olana alefan’i Satana.” Hitantsika amin’izany hoe azo atao tsara ny mandresy ny hakiviana. Ahoana no hatao? Tadidio fa manararaotra ny olana mahazo anao i Satana mba hitsapana anao. Matokia fa hampionona anao i Jehovah, ary ankasitraho ny sakafo ara-panahy omeny.

Kojakojainao tsara ve ny ampinganao? (Fehintsoratra 11) *

11. Inona no fanontaniana tokony hoeritreretintsika mba hahalalana raha matanjaka tsara ny finoantsika?

11 Hitanao hoe misy tokony hamboarina ve amin’ny ampinganao? Nahavita tsy nanahy be loatra ve ianao nandritra an’ireo volana vitsivitsy lasa? Nahavita nifehy tena ve ianao, dia tsy nihaino mpivadi-pinoana na niady hevitra tamin’izy ireo momba ny lainga aeliny? Nisy zavatra nahakivy anao ve nefa vitanao ny niatrika an’ilay izy? Raha eny ny valin’ireo, dia matanjaka tsara ny finoanao. Tokony ho mailo foana anefa isika, satria manana fiadiana hafa hamelezana antsika i Satana. Handinika iray amin’izany isika izao.

MITANDREMA SAO LASA TIA HARENA

12. Inona no mety ho vokany raha lasa tia harena isika?

12 Ho variana amin-javatra hafa isika raha lasa tia harena, ka hihena ny finoantsika ary tsy hahavita firy ho an’i Jehovah intsony isika. Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy misy olona manao raharaha miaramila ka miditra amin’ny raharaham-barotr’izao fiainana izao, raha tiany ny hahazo sitraka amin’ilay nandray azy ho miaramila.” (2 Tim. 2:4) Tsy nahazo nanao raharaham-barotra mihitsy ny miaramila romanina. Inona no nitranga raha tsy nanaraka an’izany ny miaramila iray?

13. Nahoana ny miaramila no tsy tokony hanao raharaham-barotra?

13 Eritrereto ity ohatra ity. Manao fanazaran-tena ny andiana miaramila iray amin’ny maraina, mba ho zatra mampiasa ny sabany. Misy miaramila iray anefa tsy eo. Fa aiza izy? Mbola ilaozany mivarotra sakafo any an-tanàna. Rehefa hariva ny andro, dia mandranitra ny sabany ny miaramila rehetra sady mijery sao misy simba ny fitaovam-piadiany. Ilay miaramila iray anefa ilaozany mikarakara ny entana hamidy ny ampitso. Misy fahavalo manafika tampoka ry zareo ny ampitso maraina. Araka ny hevitrao, iza amin’ireo miaramila ireo no ho vonona kokoa hiatrika an’ilay ady? Ary iza amin-dry zareo no hampifaly ny lehibeny? Raha miara-miady amin-dry zareo ianao, dia iza no tianao ho eo akaikinao? Izay niomana tsara sa ilay variana nivarotra?

14. Miaramilan’i Kristy isika, ka inona no sarobidy amintsika?

14 Hoatran’ireo miaramila niomana tsara ireo isika, ary i Jehovah sy Kristy no Mpitari-tafika. Tsy te ho varimbariana isika fa hifantoka amin’ny tanjontsika voalohany indrindra, dia ny hahazo ny fankasitrahan’izy ireo. Sarobidy lavitra amintsika izany raha oharina amin’izay atolotr’ity tontolo ity, na inona izany na inona. Ataontsika àry izay hananana fotoana sy hery hanompoana an’i Jehovah sy hikojakojana tsara foana ny ampingantsika sy ny fiadiana ara-panahy hafa ananantsika.

15. Inona no fampitandremana nomen’i Paoly, ary nahoana?

15 Tsy maintsy mailo foana isika! Nahoana? Nampitandrina antsika ny apostoly Paoly hoe ho ‘voavily hiala amin’ny finoana’ izay “tapa-kevitra ny ho tonga mpanankarena.” (1 Tim. 6:9, 10) Mariho ilay hoe “voavily.” Asehon’izy io hoe mety ho lasa variana isika raha miezaka hahazo zavatra tsy ilaina akory. Mety hanana “faniriana maro tsy misy antony sady manimba” isika amin’izay. Tsy tokony havelantsika hijanona ao am-pontsika ireny faniriana ireny. Tokony hotadidintsika fa ampiasain’i Satana hanimbana ny finoantsika izy ireny.

16. Inona no fanontaniana tokony hosaintsainintsika, rehefa mandinika ny Marka 10:17-22?

16 Andao hatao hoe manam-bola ianao dia afaka mividy zavatra be dia be. Diso ve ianao raha mba mividy zavatra tianao na dia tsy ilainao akory aza ilay izy? Tsy voatery. Eritrereto anefa izao: Tena hanam-potoana sy hery hampiasana an’ilay zavatra sy hikojakojana an’ilay izy ve ianao? Ary sao dia efa manomboka tia loatra ny fanananao ianao? Mety hanao hoatran’ilay tovolahy tamin’ny andron’i Jesosy ve ianao? Tsy foiny ny fananany ka nanda izy rehefa nasain’i Jesosy hanompo an’Andriamanitra bebe kokoa. (Vakio ny Marka 10:17-22.) Tsy aleo ve manana fiainana tsotra, dia ampiasaina hanaovana ny sitrapon’Andriamanitra ny fotoana sy ny hery?

TAZÒNY MAFY NY AMPINGANAO

17. Inona no tsy tokony hohadinointsika mihitsy?

17 Tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa miatrika ady isika isan’andro ka mila vonona foana. (Apok. 12:17) Tsy afaka mitondra ny ampingantsika ny mpiara-manompo. Isika no tsy maintsy mitazona mafy azy io, izany hoe miezaka hanana finoana matanjaka foana.

18. Nahoana ny miaramila no nitazona tsara ny ampingany foana rehefa niady?

18 Nomena voninahitra ny miaramila taloha raha nahery fo rehefa niady. Afa-baraka anefa izy raha nody maina ka tsy nitondra ny ampingany. “Faran’izay mahamenatra” izany, araka ny nolazain’i Tacite, Romanina mpahay tantara. Izany no nahatonga ny miaramila hitazona tsara ny ampingany foana rehefa niady.

Mamaky ny Tenin’Andriamanitra sy mivory foana ary mazoto manompo ny anabavy iray, ka hita hoe mitazona tsara ny ampingany (Fehintsoratra 19)

19. Inona no tokony hataontsika mba hitazonana tsara ny ampingantsika?

19 Mitazona mafy ny ampingantsika isika rehefa mivory tsy tapaka sy miresaka momba ny anaran’i Jehovah sy ny Fanjakany. (Heb. 10:23-25) Ankoatra izany, dia mamaky ny Tenin’Andriamanitra isika isan’andro, sady mivavaka aminy mba hahavita hampihatra foana an’izay lazainy ao. (2 Tim. 3:16, 17) Raha manao an’ireo isika, dia tsy hahasakana antsika tsy hahazo fiainana mandrakizay mihitsy i Satana, na inona na inona fiadiana ampiasainy. (Isaia 54:17) Hiaro antsika mantsy ilay “ampinga lehibe”, izany hoe ny finoantsika. Ho be herim-po isika ka hahavita handresy amin’ny ady ataontsika isan’andro, miaraka amin’ireo rahalahy sy anabavintsika. Tsy vitan’izany fa ho eo koa isika rehefa handresy an’i Satana sy ny mpanohana azy i Jesosy. Voninahitra lehibe izany!—Apok. 17:14; 20:10.

HIRA 118 “Ampitomboy ny Finoanay”

^ feh. 5 Niaro ny miaramila ny ampinga, ary tsy maintsy nokojakojainy tsara. Hoatran’ny ampinga koa ny finoantsika, ary mila kojakojaina tsara foana. Hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity hoe ahoana no atao mba hahatonga ny ampingantsika hiasa tsara foana, izany hoe hahatonga ny finoantsika hatanjaka tsara foana.

^ feh. 59 SARY: Mijery tele ny fianakaviana Vavolombelona iray. Mandeha amin’ilay fandaharana ny lainga aelin’ny mpivadi-pinoana momba ny Vavolombelon’i Jehovah, ka tonga dia vonoin’izy ireo ny tele.

^ feh. 61 SARY: Manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana izy ireo avy eo, dia misy andinin-teny resahin’ilay dadany mba hanatanjahana ny finoan’izy mianakavy.