NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Mey 2017

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 3-30 Jolay 2017.

Ampio ‘Hanompo An’i Jehovah Amim-pifaliana’ Ireo Vahiny

Inona no tokony hataontsika rehefa mitory ny vaovao tsara amin’ny mpitsoa-ponenana isika?

Ahoana no Azo Anampiana ny Ankizy Vahiny?

Raha nifindra monina ianao, dia inona no tokony hataonao mba ho tia an’i Jehovah ny zanakao? Inona no azontsika rehetra atao mba hanampiana azy ireo?

TANTARAM-PIAINANA

Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza

Tsy mandre i Walter Markin, kanefa faly sy afa-po foana izy manompo an’i Jehovah.

Aza Avela Hihamangatsiaka ny Fitiavanao

Nihamangatsiaka ny fitiavan’ny Kristianina sasany tamin’ny taonjato voalohany. Inona no hanampy antsika ho tena tia an’i Jehovah foana?

“Tia Ahy Mihoatra Noho ny Itiavanao An’iretsy ve Ianao?”

Nampianatra an’i Simona Petera i Jesosy hoe inona no tokony hataony loha laharana. Mety hahasoa antsika koa ve ny manaraka ny teniny?

Nanampy An’ireo Rahalahy i Gaio

Iza moa i Gaio, ary nahoana isika no tokony hanahaka azy?

Mahafaly ny Manana Fiainana Tsotra

Inona no nahatonga ny mpivady iray hanatsotra ny fiainany? Inona no nataony? Nahoana izany no nahafaly azy ireo?

FANTARO NY TANTARANTSIKA

‘Lasa Be Zotom-po sy Be Fitiavana Tsy Nisy Hoatr’izany’

Taorian’ilay fivoriambe tamin’ny 1922, inona no nataon’ny Mpianatra ny Baiboly mba ‘hanambarana an’ilay Mpanjaka sy ny fanjakany’?