NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jona 2019

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 5 Aogositra ka hatramin’ny 1 Septambra 2019

“Tandremo sao Hisy Hahalasa Anareo ho Rembiny”!

Mpamitaka gaigilahy i Satana. Ahoana no ataony mba hitaomana antsika hivadika amin’i Jehovah?

Afaka Manova ny Fomba Fisainanao Ianao!

Betsaka no mamolavola ny fomba fisainantsika, ohatra hoe ny kolontsaintsika. Inona no hanampy antsika hiala tanteraka amin’ny toe-tsaina ratsy?

Miantehera Amin’i Jehovah Rehefa Miady Saina

Rehefa be loatra na tsy mety voavaha mihitsy ny olana mahazo antsika, dia mety hisy vokany eo amin’ny vatantsika sy ny fihetseham-pontsika izany. Ahoana no nanampian’i Jehovah ny mpanompony taloha mba hiatrika ny adin-tsainy?

Ampio ny Hafa Hizaka ny Adin-tsainy

Niady saina i Lota sy Joba ary Naomy, na dia tsy nivadika tamin’i Jehovah aza. Inona no azontsika ianarana avy amin’izy ireo?

Te ho Voaro Amin’ilay Fandrik’i Satana ve Ianao?

Be dia be ny mpanompon’i Jehovah voafandrik’i Satana ka lasa mijery sary vetaveta. Inona no hanampy anao mba tsy ho tratran’io fandrika io?

Voavaky Ihany Ilay Horonana Tranainy Be

Nahita horonam-boky main’ny afo ny mpikaroka tany En-jedy tamin’ny 1970. Nisy teknolojia azo nitarafana an’ilay izy, dia hita ihany ny tao anatiny.