NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2018

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 26 Febroary ka hatramin’ny 1 Aprily 2018.

NAHAFOY TENA IZY IREO

Nahafoy Tena Izy Ireo: Madagasikara

Vakio ato ny tantaran’ny sasany amin’ireo mpitory mahafoy tena mba hitoriana ny vaovao tsara eto Madagasikara.

“Omeny Hery ny Reraka”

Efa akaiky ny farany ka hihamafy ny fiainana. Mampirisika antsika hiantehitra amin’i Jehovah àry ny andinin-teny ho an’ny taona 2018.

Mampiray Saina ny Fahatsiarovana

Nahoana ny Fahatsiarovana no mampiray saina ny vahoakan’Andriamanitra? Rahoviana isika no hanao Fahatsiarovana farany?

Nahoana Isika no Mbola Mila Manome ho An’ilay Tompon’izao Rehetra Izao?

Manome ho an’i Jehovah isika mba hampisehoana hoe tiantsika izy. Inona no soa raisintsika rehefa manome voninahitra azy amin’ny zava-tsarobidy ananantsika isika?

Inona no Karazana Fitiavana Tena Mahasambatra?

Inona no tsy itovizan’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana resahin’ny 2 Timoty 3:2-4? Hanampy antsika hahafantatra an’izay tena mahasambatra ny valin’izany.

Inona no Tsy Itovizan’ny Olona Manompo An’i Jehovah sy ny Tsy Manompo Azy?

Inona no tsy itovizan’ny toetran’ny olona amin’ny andro farany sy ny toetran’ny vahoakan’i Jehovah?

Fantatrao Ve?

Tena nanaraka ny toro lalana tao amin’ny Lalàn’i Mosesy ve ny Israelita rehefa nisy tsy fifanarahana azo nampakarina fitsarana?