NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2017

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 3 Aprily ka hatramin’ny 30 Aprily 2017.

Ho Tanteraka ny Fikasan’i Jehovah!

Inona no kasain’i Jehovah hatao amin’ny tany sy ny olona? Nahoana izany no tsy tanteraka? Nahoana no ilaina ny soron’i Jesosy mba hahatanteraka an’izany?

“Fanomezana Tonga Lafatra” avy any Amin’ny Ray ny Vidim-panavotana

Mandray soa be dia be isika noho io sorona io. Misy zava-dehibe maromaro koa anefa tanteraka noho izy io.

TANTARAM-PIAINANA

Naneho Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoa Taminay Foana i Jehovah

Tsapan’i Douglas sy Mary Guest hoe tena tsara fanahy tamin’izy ireo i Jehovah, tamin’izy ireo mpisava lalana tany Kanada sy misionera tany Brezila sy Portogaly.

Mitarika ny Vahoakany i Jehovah

Nampiasa olona mba hitarika ny vahoakany i Jehovah taloha. Inona no porofo fa tena izy no nampiasa an’ireny lehilahy ireny?

Iza no Mitarika ny Vahoakan’Andriamanitra Ankehitriny?

Nampanantena i Jesosy fa hanampy ny mpanara-dia azy foana, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ity tontolo ity. Ahoana no itarihany azy ireo?

Fanontanian’ny Mpamaky

Te hilaza ve ny 1 Korintianina 10:13 hoe fantarin’Andriamanitra mialoha izay mety ho zakantsika, dia avy eo fidiny izay fitsapana hatrehintsika?

FANTARO NY TANTARANTSIKA

“Na Ratsy ny Lalana na Lavitra Be”

Nisy mpisava lalana tena nazoto, tapa-kevitra ny hitory momba ny Fanjakan’Andriamanitra tany amin’ny tany efitr’i Aostralia, tamin’ny taona 1930 tany ho any.