NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Desambra 2016

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’​ny 30 Janoary ka hatramin’​ny 26 Febroary 2017.

TANTARAM-PIAINANA

‘Tonga Zava-drehetra Amin’ny Karazan’olona Rehetra’

Niovaova ny fanendrena an’i Denton Hopkinson. Rehefa nanao an’ireny andraikiny ireny izy, dia nahita fa tian’i Jehovah ny karazan’olona rehetra.

Tena Tsara Fanahy i Jehovah ka Nanafaka Antsika

Tena hahasoa anao ny mandinika hoe ahoana no nanafahan’i Jehovah anao tamin’ny fahotana.

Hahazo “Fiainana sy Fiadanana” Izay ‘Mampifantoka ny Sainy Amin’ny Fanahy’

Misy torohevitra afaka manampy anao hahazo an’ilay valisoa ampanantenain’i Jehovah ny olona rehetra ao amin’ny Romanina toko 8.

Tadidinao Ve?

Novakinao tsara ve ireo Tilikambo Fiambenana faramparany? Jereo àry raha tadidinao izay novakinao.

Apetraho Amin’i Jehovah Daholo Izay Mampanahy Anao

Miady saina isika mpanompon’i Jehovah indraindray. Misy soso-kevitra efatra ato afaka manampy anao hanana ny “fiadanan’Andriamanitra.”

Mamaly Soa An’izay Mitady Mafy Azy i Jehovah

Nahoana no mahasoa antsika ny manantena valisoa avy amin’i Jehovah? Inona ny valisoa nomeny ny mpanompony fahiny, ary inona ny valisoa omeny antsika izao?

Tena Hendry ny Olona Malemy Fanahy

Tsy mora ny mifehy tena rehefa iharan’ny tsy rariny ianao. Mampirisika ny Kristianina mba halemy fanahy anefa ny Baiboly. Ahoana no hahavitana an’izany?

Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2016

Lisitry ny lahatsoratra nivoaka tao amin’ny gazety ho an’ny besinimaro sy ny gazety fianarana.