NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aprily 2017

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 29 Mey ka hatramin’ny 2 Jolay 2017.

“Efao ny Voadinao”

Inona no atao hoe voady? Inona no lazain’ny Soratra Masina momba ny voady atao amin’Andriamanitra?

Inona no Tsy Hisy Intsony Rehefa Tonga ny Fanjakan’Andriamanitra?

Milaza ny Baiboly fa “mandalo izao tontolo izao.” Inona àry ilay hoe “izao tontolo izao”?

TANTARAM-PIAINANA

Te ho Miaramilan’i Kristy Foana Aho

Nogadraina i Demetrius Psarras satria tsy nety nampiasa fitaovam-piadiana. Nampijalijalina izy tany nefa niezaka nanome voninahitra an’i Jehovah foana.

Manao ny Rariny Foana Ilay “Mpitsara ny Tany Manontolo”

Nahoana isika no afaka milaza fa tsy mba manao ny tsy rariny mihitsy i Jehovah? Nahoana no zava-dehibe amin’ny Kristianina izany?

Manahaka ny Fiheveran’i Jehovah ny Rariny ve Ianao?

Mila manetry tena sy mamela heloka isika raha te hanahaka ny fiheveran’i Jehovah ny rariny. Nahoana?

Mazoto Manolo-tena Hanompo An’i Jehovah ve Ianao?

Tena faly Andriamanitra rehefa manampy azy hanatanteraka ny fikasany isika. Mety ho hoatran’ny hoe kely dia kely ny ezaka ataontsika, nefa ankasitrahany.