Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Inona no Mbola Hataon’Andriamanitra?

Inona no Mbola Hataon’Andriamanitra?

Rehefa manana olana isika, dia fantatsika hoe tsy maintsy hanampy ny namantsika. Misy àry milaza hoe tsy namana hoatr’izany Andriamanitra, satria izy tsy mba manampy mihitsy. Efa betsaka anefa ny zavatra nataony ho antsika. Mbola hanafoana ny zavatra rehetra mampijaly antsika koa aza izy. Inona no hataony?

HOFOANANY NY FAHARATSIANA

Ilay mahatonga ny faharatsiana mihitsy aloha no horinganiny. Iza izy io? Hoy ny Baiboly: “Izao tontolo izao manontolo [dia] eo ambany fahefan’ilay ratsy.” (1 Jaona 5:19) Tsy iza ‘ilay ratsy’ resahina eo fa i Satana Devoly. Nantsoin’i Jesosy hoe “mpitondra an’izao tontolo izao” izy io. (Jaona 12:31) I Satana àry no mahatonga ny olombelona hijaly be hoatr’izao. Dia inona izany no hataon’Andriamanitra?

Tsy ho ela izy dia hampiasa an’i Jesosy Kristy Zanany, mba ‘hanafoanana ny Devoly.’ (Hebreo 2:14; 1 Jaona 3:8) Na ny Devoly aza efa mahalala hoe “fohy ny fotoana ananany.” (Apokalypsy 12:12) Hofoanan’Andriamanitra koa ny faharatsiana, ary haringany ny mpanao ratsy rehetra.—Salamo 37:9; Ohabolana 2:22.

HATAONY PARADISA NY TANY

Rehefa avy manafoana ny faharatsiana i Jehovah Andriamanitra, dia hanatanteraka ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona. Inona avy izany?

Hiadana sy hilamina mandrakizay ny olombelona. “Ny mpandefitra ... no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.”—Salamo 37:11.

Ho be dia be ny sakafo. “Hahavokatra be ny tany, ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra.”—Salamo 72:16.

Hanana trano tsara tarehy sy asa mahafinaritra ny olona. “Hanao trano ny olona ka honina ao, ary hanao tanimboaloboka ka hihinana ny vokatra avy amin’izany. ... Hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny olom-boafidiko.”—Isaia 65:21, 22.

Efa tsy andrinao ve ny hahita an’izany? Matokia fa tsy ho ela dia ho hoatran’izany ny fiainana.

HOFOANANY NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA

Mbola mety harary sy ho faty daholo isika amin’izao. Tsy ho ela anefa dia hiova izany. Hampian’Andriamanitra ny olona mba handray soa avy amin’ny sorom-panavotan’i Jesosy. “Tsy ho ringana [àry] izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:16) Inona no hitranga?

Tsy hisy intsony ny aretina. “Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’ Ho voavela heloka ny olona monina ao amin’ilay tany.”—Isaia 33:24.

Tsy hisy intsony ny fahafatesana. “Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Hofafan’i Jehovah Tompo Fara Tampony koa ny ranomaso amin’ny tarehy rehetra.”—Isaia 25:8.

Hiaina mandrakizay ny olona. “Fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Kristy Jesosy Tompontsika ... no fanomezana omen’Andriamanitra.”—Romanina 6:23.

Ho velona indray ny maty. “Hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.” (Asan’ny Apostoly 24:15) Ho azo atsangana ny maty noho ny vidim-panavotana.

Ahoana no hahavitan’Andriamanitra an’izany rehetra izany?

 HITONDRA NY TANY NY FANJAKANY

Hampiasa an’ilay fanjakany any an-danitra Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasany. I Kristy Jesosy no Mpanjakan’izy io. (Salamo 110:1, 2) Io fanjakana io ilay noresahin’i Jesosy tao amin’ilay vavaka nampianariny. Nasainy nangataka ny mpianany hoe: “Rainay izay any an-danitra, ... ho tonga anie ny fanjakanao!”—Matio 6:9, 10.

Hitondra ny tany manontolo ny Fanjakan’Andriamanitra, ary hofoanany izay rehetra mampijaly antsika. Mbola tsy nisy fitondram-panjakana tsara hoatran’io mihitsy hatramin’izay! Tsy mahagaga raha niezaka nitory “ny vaovao tsaran’ilay fanjakana” i Jesosy, sady naniraka ny mpianany hitory momba azy io.—Matio 4:23; 24:14.

Nampanantena an’ireo zavatra tsara be dia be ireo i Jehovah, satria tena tiany isika. Azo inoana hoe te hahafantatra azy sy te ho akaiky azy ianao noho izany. Inona ny soa horaisinao raha fantatrao tsara izy? Hanazava an’izany ny lahatsoratra manaraka.

INONA NO MBOLA HATAON’ANDRIAMANITRA? Hofoanan’Andriamanitra ny aretina sy ny fahafatesana, ny fanjakany no hitondra ny tany manontolo, ary hataony paradisa ny tany