MANAO dia mandroso sy miverina mankany amin’ny Tendrontany Atsimo ny samby avy any amin’ny Tendrontany Avaratra. Noheverina taloha hoe mahavita 35 200 kilaometatra eo ho eo izy ireo amin’izany. Hitan’ny mpikaroka anefa fa mihoatra noho izany no vitany.

Tsy manao hitsin-dalana ny samby, araka ny hita eo amin’ny sary

Nisy samby maromaro nasiana fitaovana kely, mba hamantarana ny toerana misy azy. Mitovitovy amin’ny lanjan’ny sarona stylo ny lanjan’io fitaovana io. Hita tamin’izy io fa misy samby mahavita manidina 90 000 kilaometatra eo ho eo mandroso sy miverina. Io no biby fantatra hoe mifindra monina lavitra indrindra. Nahavita efa ho 96 000 kilaometatra be izao ny samby iray! Nahoana no nahitsy ilay isa terỳ aloha?

Tsy manao hitsin-dalana ny samby, na aiza na aiza toerana iaingany. Aseho an-tsary eo fa miendrika S ny lalan’izy ireo rehefa mandalo ny Oseana Atlantika. Fa nahoana? Manararaotra ny fitsokan’ny rivotra izy ireo.

Velona 30 taona eo ho eo ny samby. Mety hahavita 2,4 tapitrisa kilaometatra mahery izy mandritra an’izay, izany hoe mitovy amin’ny mandeha mandroso sy miverina intelo na inefatra mankeny amin’ny volana! Hoy ny mpikaroka iray: “Tena mahavariana ny zava-bitan’io vorona io, nefa 100 grama mahery kely fotsiny ny lanjany.” Tratrany daholo koa ny vanim-potoana mafana any amin’ireo tendrontany roa. ‘Lava kokoa àry ny fotoana ahitany ny hazavan’ny masoandro, isan-taona, raha oharina amin’ny an’ny zavaboary hafa’, araka ny boky Ny Fiainana eto An-tany: Tantaran’ny Zavaboary (anglisy).