Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ekeo hoe Manana ny Mampiavaka Azy ny Hafa

Ekeo hoe Manana ny Mampiavaka Azy ny Hafa

Olana

Mety hanavakavaka ny olona manambony tena. Mihevi-tena ho miavaka sy ambony ny olona hoatr’izany, dia heveriny fa ambany noho izy ny olona tsy mitovy aminy. Mety ho tratran’izany daholo isika rehetra. Izao no lazain’ny Rakipahalalana Britannica (anglisy): “Saika ny olona avy amin’ny kolontsaina rehetra no mieritreritra hoe ambony kokoa noho ny an’ny hafa ny fomba fiainany, ny sakafony, ny fitafiany, ny fahazarany, ny finoany, ny fitsipika arahiny, sy ny sisa.” Inona no hanampy antsika tsy hieritreritra hoatr’izany?

Toro lalana

“Amim-panetren-tena kosa dia aoka samy hanao ny hafa ho ambony noho ny tenany.”—FILIPIANINA 2:3.

Ahoana izany? Mila manetry tena isika mba tsy hifantoka be loatra amin’ny tenantsika. Raha manetry tena mantsy isika, dia lasa mahita hoe manana ny mampiavaka azy ny hafa amin’ny lafin-javatra sasany. Tsy hisy mihitsy ny hoe lasan’ny sokajin’olona anankiray daholo ny toetra tsara rehetra sy ny fahaizana rehetra.

Diniho ny ohatr’i Stefan. Lehibe tany amin’ny firenena kominista izy, ary tsy tiany izay olona tsy avy amin’ny firenena kominista. Tsy hoatr’izany intsony anefa izy izao. Hoy izy: “Tena ilaina ilay hoe mihevitra ny hafa ho ambony kokoa noho ianao, raha tsy te hanavakavaka ianao. Tsy mahafantatra ny zava-drehetra aho. Misy zavatra azoko ianarana foana avy amin’ny hafa, na iza izy na iza.”

Inona no azonao atao?

Miezaha hanetry tena, ary ekeo hoe mba manao diso koa ianao. Mila manaiky ianao hoe misy zavatra tsy hainao fa ny hafa no tena mahay an’ilay izy. Aza mieritreritra hoe manana toetra ratsy mitovy ny sokajin’olona hoatr’izao na izao.

Raha misy sokajin’olona tsy dia tianao ka mihaona amin’ny olona iray avy amin’izy io ianao, dia saintsaino hoe:

Ekeo hoe misy zavatra tsy hainao fa ny hafa no tena mahay an’ilay izy

  • ‘Tena ratsy toetra ve izy, sa tsy mitovy amin’ny ahy fotsiny ny toetrany?’

  • ‘Mahita hokianina amiko ve izy?’

  • ‘Misy zavatra hainy ve fa tsy haiko?’

Raha mamaly an’ireo fanontaniana ireo amin’ny saina tsy miangatra ianao, dia mety tsy hitsaratsara azy intsony fa hahita lafin-javatra itiavanao azy mihitsy aza.