Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

1 Avy Amin’Andriamanitra ve ny Fijaliana?

1 Avy Amin’Andriamanitra ve ny Fijaliana?

Zava-dehibe ny valin’izany

Betsaka ny olona tsy te hanompo an’Andriamanitra, satria mieritreritra izy ireo hoe Andriamanitra no mahatonga ny fijaliana.

Eritrereto izao

Be dia be ny mpitondra fivavahana mampianatra fa avy amin’Andriamanitra ny fijaliana. Mety ho an-kolaka na mivantana no anaovany an’izany. Izao, ohatra, no lazainy:

  • Sazy avy amin’Andriamanitra ny loza araka ny natiora.

  • Maty ny ankizikely satria mila anjely maro kokoa Andriamanitra.

  • Manohana firenena na antokon’olona Andriamanitra rehefa misy ady. (Ny ady anefa no anisan’ny mahatonga ny fijaliana.)

Ahoana anefa raha diso ny zavatra ampianarin’ny mpitondra fivavahana? Ahoana raha tsy eken’Andriamanitra ho solontenany izy ireo?

FANAZAVANA FANAMPINY

Jereo ao amin’ny jw.org/mg ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly?

Inona no lazain’ny Baiboly?

Tsy avy amin’Andriamanitra ny fijaliana.

Tsy mifanaraka amin’ny toetrany izany. Izao, ohatra, no lazain’ny Baiboly momba azy:

“Ara-drariny daholo ny lalany. ... Marina sy mahitsy izy.”DEOTERONOMIA 32:4.

“Sanatria an’ilay tena Andriamanitra ny hanao ratsy, ary sanatria an’ilay Mahery Indrindra ny hanao ny tsy rariny!”JOBA 34:10.

“Tsy mba mamadika ny rariny ilay Mahery Indrindra.”JOBA 34:12.

Tsy eken’Andriamanitra ny fivavahana mampianatra zavatra diso momba azy.

Anisan’izany ireo fivavahana manohana ny ady, milefitra amin’ny herisetra, ary mampianatra hoe avy amin’Andriamanitra ny fijaliana.

“Mandainga ireo mpaminany maminany amin’ny anarako [anaran’Andriamanitra] ireo, fa tsy naniraka azy aho na nandidy azy na niteny taminy. Ny faminaniana lazainy aminareo mantsy dia fahitana sandoka, ... ary fitaka noforomporonin’ny sainy.”JEREMIA 14:14.

Tsy neken’i Jesosy ny fivavahana nihatsaravelatsihy.

“Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra. Maro no hilaza amiko amin’izany andro izany hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy efa naminany tamin’ny anaranao, sy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao, ary efa nanao fahagagana maro tamin’ny anaranao?’ Hotsoriko aminy anefa amin’izay fotoana izay hoe: Tsy fantatro mihitsy ianareo! Mialà amiko, ianareo mpandika lalàna.”MATIO 7:21-23.