MIFOHAZA! No. 2 2020 | Valin’ny Fanontaniana 5 Momba ny Fijaliana

Fantaro ny valiny marina. Hampahery anao izany rehefa miatrika olana ianao.

Inona no Inoan’ny Olona Sasany?

Samy manana ny heviny ny fivavahana momba ny hoe inona no mahatonga antsika hijaly. Afaka mampitaha ny hevitr’izy ireo ianao ato.

1 Avy Amin’Andriamanitra ve ny Fijaliana?

Be dia be ny olona voafitaka satria tsy nampianarina ny marina momba an’Andriamanitra. Inona àry no marina?

2 Ny Ataon’ny Olona Ihany ve no Mahatonga ny Fijaliana?

Raha eny ny valin’io fanontaniana io, dia mety ho azontsika atao ny mampihena ny fijaliana.

3 Maninona ny Tsara Fanahy no Mijaly?

Manampy antsika hahita ny valin’izany ny Baiboly.

4 Efa Nataon’Andriamanitra Hijaly ve Isika?

Tsy mitombina hoe nanao zavatra tsara be dia be eto an-tany Andriamanitra, nefa ny olombelona nataony nijaly. Nahoana àry isika no mijaly?

5 Tsy Hisy Intsony ve ny Fijaliana Indray Andro Any?

Resahin’ny Baiboly mazava tsara hoe inona no hataon’Andriamanitra mba hanafoanana ny fijaliana.

Afaka Mahazo Fanampiana Ianao

Manana olana angamba ianao, fa tsy mahita vahaolana mihitsy. Afaka mahazo fanampiana ianao.