Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 1

Mifehy Tena

Mifehy Tena

AHOANA IZANY?

Mahay mifehy tena ny olona iray raha:

  • Mahay miandry

  • Mahafehy ny faniriany sy ny fihetseham-pony

  • Manao izay tokony hatao, na dia tsy tiany aza ilay izy

  • Mitady izay hahasoa ny hafa

NAHOANA IZANY NO TENA ILAINA?

Raha mahay mifehy tena ny ankizy iray dia tsy ho voatarika hanao ratsy, na dia hoatran’ny hoe mahafinaritra aza ilay izy. Raha tsy mahay mifehy tena kosa izy, dia mety...

  • hahery setra

  • ho mora kivy

  • hifoka sigara na rongony, na hisotro toaka be

  • tsy hahatandrina ny sakafo hohaniny

Hita tamin’ny fikarohana iray fa misy vokany tsara rehefa mahay mifehy tena ny ankizy. Ho tia manara-dalàna, ohatra, izy rehefa lehibe, ary tsy dia hanana olana ara-bola na ara-pahasalamana. Izany no nahatonga ny Profesora Angela Duckworth hilaza hoe: “Tsy misy vokany ratsy mihitsy ny hoe mahafehy tena.”

AHOANA NO HAMPIANARANA AZY?

Mahaiza mandà ary aza miovaova hevitra.

TORO LALANA: “Aoka ny teninareo rehefa Eny dia Eny, rehefa Tsia dia Tsia.”—Matio 5:37.

Mety hila vaniny ny zanakao rehefa tsy arahina ny sitrapony. Mety hanao an’izany izy na dia eny imason’olona aza. Raha amin’izay ianao no milefitra, dia lasa mieritreritra izy hoe afaka mahazo an’izay angatahiny izy rehefa mila vaniny.

Raha tsy miovaova hevitra kosa ianao rehefa mandà, dia ho hainy hoe tsy voatery ho azo foana izay zavatra irina. “Sambatra kokoa aza ny olona manaiky an’izany”, araka ny tenin’ny Pr. David Walsh. ‘Tsy manampy ny zanatsika isika, raha miteny aminy hoe ho azony foana izay rehetra iriny.’ *

Raha mahay mandà ianao, ka tsy manome an’izay rehetra angatahin’ny zanakao, dia hahay hifehy tena kokoa izy rehefa lehibe. Tsy ho voatarika hifoka zava-mahadomelina izy, na hanao firaisana alohan’ny fanambadiana, na hanao zava-dratsy hafa.

 Ampio izy hahatakatra hoe inona no ho vokatry ny zavatra ataony.

TORO LALANA: “Izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy.”—Galatianina 6:7.

Ataovy azon’ny zanakao hoe misy vokany foana ny zavatra ataony, ary ho ratsy ny vokany raha tsy mahafehy tena izy. Hihatakataka aminy, ohatra, ny olona raha tsy mahafehy ny hatezerany izy. Ho tian’ny olona kosa izy raha mahafehy ny hatezerany, ka mihaino tsara aloha fa tsy manapaka tenin’olona. Ataovy tsapany hoe ho sambatra izy raha mahay mifehy tena.

Ampio izy hahita hoe inona no zava-dehibe kokoa.

TORO LALANA: ‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’—Filipianina 1:10.

Miezaka mafy tsy hanao ratsy ny olona mahafehy tena. Tsy izay ihany anefa. Manao izay tokony hatao koa izy, na dia tsy tiany aza izany. Mila ianaran’ny zanakao hoe inona no zava-dehibe kokoa, dia izay no tokony hataony voalohany. Rehefa vita, ohatra, ny devoara vao mandeha milalao.

Miezaha ho modely.

TORO LALANA: “Modely no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo.”—Jaona 13:15.

Hitan’ny zanakao hoe ahoana ny fihetsikao rehefa misy zavatra mahasosotra anao. Miezaha àry ho modely. Ho hitany amin’izay hoe tsara ny vokany rehefa mahafehy tena ny olona. Inona àry no tokony hataonao raha manao zavatra tsy mety ny zanakao? Hisafoaka ve ianao sa hiezaka ho tony?

^ feh. 20 Nalaina tao amin’ilay boky hoe Aza Mampihanta Zanaka: Fa Nahoana ary Amin’ny Fomba Ahoana? (anglisy)