Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fanantenana Omen’ny Mpamorona

Fanantenana Omen’ny Mpamorona

Mampanantena Andriamanitra hoe kely sisa dia ho tsara be ny fiainana. Hesoriny izay zavatra mampijaly antsika ary hataony sambatra ny olona rehetra eto an-tany. (Salamo 37:11) Azo antoka ve izany? Eny, satria “tsy mba olona Andriamanitra ka handainga.” (Nomery 23:19) Andao hojerentsika ny zavatra sasany hataon’ny Mpamorona.

Haringan’Andriamanitra ny ratsy fanahy

“Rehefa mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, ary miroborobo ny mpanao ratsy rehetra, dia midika izany fa ho ringana mandrakizay izy ireo.”​—SALAMO 92:7.

Hitantsika tamin’ny lahatsoratra teo aloha hoe mihabetsaka foana ny ratsy fanahy amin’izao. Tsy mahagaga izany satria efa nilaza mialoha ny Baiboly, ao amin’ny 2 Timoty 3:1-5, hoe ho ratsy toetra be ny olona mandritra ny “andro farany.” Inona no tiana holazaina amin’ilay hoe “andro farany”? Ny vanim-potoana farany hisian’ny olona tsy mety mankatò an’Andriamanitra. Handringana an’izay tsy mety miova mantsy Andriamanitra rehefa afaka kelikely. Olona tsara fanahy sy mankatò azy sisa no honina eto an-tany aorian’izay. Hoy ny Soratra Masina: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”​—Salamo 37:29.

Haringan’Andriamanitra i Satana

“Ilay Andriamanitry ny fiadanana dia hanorotoro an’i Satana.”​—ROMANINA 16:20.

Tsy hisy korontana intsony eto an-tany fa hiadana sy hilamina ny olon-drehetra rehefa tsy eo intsony i Satana sy ny demonia ary ny ratsy fanahy. Nampanantena ny Mpamorona antsika hoe: “Tsy hisy hampangovitra [antsika].”​—Mika 4:4.

Hesorin’Andriamanitra ny aretina sy ny fahafatesana

“Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra. ... Hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”​—APOKALYPSY 21:3, 4.

Hanarina ny tsy mety nataon’i Satana sy Adama sy Eva Andriamanitra sady hanala ny vokatry ny tsy fahalavorariantsika. “Tsy hisy” intsony àry ny fijaliana sy ny aretina ary na ny “fahafatesana” aza. Ho velona mandrakizay ny olona tia sy mankatò ny Mpamorona. Aiza anefa izy ireo no hipetraka?

Hovan’Andriamanitra paradisa ny tany

“Hifaly ny tany efitra sy ny faritra karakaina, ary hiravoravo ny lemaka karakaina sady hamony toy ny voninkazo safrona.”​—ISAIA 35:1.

Ho lasa paradisa ny tany rehefa haringan’Andriamanitra ny ratsy fanahy. Ho feno zaridaina tsara tarehy eto sady hisy sakafo be dia be. (Salamo 72:16) Hadio tsara ny ranomasina sy ny renirano ary ny farihy sady ho feno zavamananaina. Samy hanorina ny tranony daholo ny olona. Tsy hisy intsony ny olona mahantra na tsy ampy sakafo na tsy manan-kialofana.​—Isaia 65:21, 22.

Hatsangan’Andriamanitra ny maty

“Hisy fitsanganan’ny [maty].”​—ASAN’NY APOSTOLY 24:15.

Te hahita ny havanao efa maty ve ianao? Hatsangan’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra mba ho ao amin’ny Paradisa eto an-tany izy ireo. Tonga dia hifankahafantatra ianareo. Eritrereto ange ny fifalianareo amin’izay e! Nahoana izany no azo antoka hoe hitranga? Satria efa nisy olon-dehibe sy ankizy natsangana tamin’ny maty taloha, ary niaraka tamin’ny fianakaviany indray izy ireo. Tantarain’ny Baiboly koa hoe nisy vavolombelona be dia be nahita ny nananganan’i Jesosy ny sasany tamin’izy ireo.​—Lioka 8:49-56; Jaona 11:11-14, 38-44.