Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY?

Ny Biby

Ny Biby

Miara-miaina amintsika ny biby sady mety hilaintsika mihitsy aza. Tsy mampaninona an’Andriamanitra ve izay ataontsika amin’izy ireny?

Ahoana no tokony hiheveran’ny olona ny biby?

IZAY LAZAIN’NY OLONA

Misy mihevitra fa manan-jo hanao izay tiany amin’ny biby ny olona. Ny hafa indray mieritreritra hoe tokony hajaina hoatran’ny olona ihany izy ireny.

  • Nisy lehilahy iray tena nafana fo niaro ny zon’ny biby. Hoy izy: “Tokony hohajaina ny zon’ny biby. Tsy mety raha ampiasaina sy atao fitadiavam-bola fotsiny izy ireny. Tsy tokony hataontsika hoatran’ny fananantsika manokana ny biby, ka hataontsika amin’izay itiavantsika azy.”

  • Nahagaga ny olona mihitsy aza ny nataon’i Leona Helmsley, mpanankarem-be. Rehefa maty izy, dia namelany lova 12 tapitrisa dolara ny alikany. Tiany koa, hono, raha alevina eo akaikiny ilay alika rehefa maty.

Eritrereto izao: Ahoana no tokony hiheverana ny biby, araka ny hevitrao?

IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY

Nilaza tamin’ny olombelona i Jehovah Andriamanitra, ilay Mpamorona hoe: ‘Aoka hanaiky anareo ny trondro any an-dranomasina sy ny biby manidina eny amin’ny lanitra ary ny zavamananaina rehetra mihetsiketsika eny ambonin’ny tany.’ (Genesisy 1:28) Midika izany fa nataon’Andriamanitra ambony noho ny biby ny olombelona.

Marina izany, satria milaza mihitsy ny Genesisy 1:27 hoe: “Namorona ny olona araka ny endriny Andriamanitra, eny, araka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy ireo.”

Tena miavaka ny olombelona satria noforonina “araka ny endrik’Andriamanitra.” Izy ireo ihany mantsy no afaka manahaka ny toetrany, ka miezaka ho be fitiavana sy hendry ary ho tia manao ny rariny. Manan-tsaina koa ny olona ka mahay manavaka ny tsara sy ratsy, ary efa ao anatin’izy ireo ny faniriana te hifandray amin’Andriamanitra. Tsy hoatr’izany kosa ny biby satria tsy noforonina “araka ny endrik’Andriamanitra.” Ambany kokoa izy ireny, ka tsy natao hitovy amin’ny olombelona mihitsy.

Manan-jo hampijaly biby àry ve ny olona? Tsia.

  • Nandidy ny Israelita, ohatra, Andriamanitra tao amin’ny Lalàna mba hiahy ny biby. Nasainy nomena sakafo sy navela hiala sasatra izy ireny. Tsy maintsy notsaboina koa ny biby rehefa naratra, ary nampiana raha nisy loza nahazo azy.—Eksodosy 23:4, 5; Deoteronomia 22:10; 25:4.

“Enina andro no hanaovanao ny asanao, fa amin’ny andro fahafito kosa dia hitsahatra ianao, mba hiala sasatra ny ombinao sy ny ampondranao.”Eksodosy 23:12.

 Ratsy ve ny mamono biby?

IZAY LAZAIN’NY OLONA

Mihevitra ny olona sasany fa tsy mampaninona ny mamono biby na hazandrano, mba ho fialam-boly na fanatanjahan-tena fotsiny. Ny olona sasany indray mety hiombon-kevitra amin’ilay mpanoratra rosianina atao hoe Léon Tolstoï. Nilaza mantsy izy fa “tena fahotana” ny mamono biby sy mihinana azy ireny.

IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY

Avelan’Andriamanitra hamono biby ny olona raha hanamboarana akanjo ny hodiny, na raha masiaka ilay biby ka mety hampidi-doza. (Eksodosy 21:28; Marka 1:6) Afaka mamono biby koa ny olona, mba hatao sakafo. Hoy mantsy ny Genesisy 9:3: “Azonareo atao sakafo ny biby mihetsiketsika rehetra izay velona.” Na i Jesosy aza nanampy an’ireo mpianany mba hahazo trondro, ary nohanin’izy ireo ilay izy.—Jaona 21:4-13.

Na izany aza dia milaza mazava ny Baiboly fa ‘tena halan’Andriamanitra ny olona tia herisetra.’ (Salamo 11:5) Tsy tiany àry ny olona mampijaly sy mamono biby mba ho fialam-boly na fanatanjahan-tena fotsiny.

Hita ao amin’ny Baiboly fa zava-dehibe amin’Andriamanitra ny ain’ny biby.

  • Izao no voalaza ao amin’ny Genesisy 1:25: “Andriamanitra nanomboka nanao ny bibidia eny ambonin’ny tany araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra mandady amin’ny tany araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.”

  • Hoy koa ny Salamo 147:9 momba an’i Jehovah: “Omeny sakafo ny bibidia.” Andriamanitra no namorona ny tany sy ny zavatra rehetra eo aminy. Nataony mety tsara izy io mba hanome sakafo ampy sy fonenana ho an’ny biby.

  • Nivavaka toy izao i Davida, mpanjakan’ny Israely: “Samy vonjenao na ny olona na ny biby, Jehovah ô!” (Salamo 36:6) Izany no nataon’Andriamanitra tamin’ny Safodrano. Niaro sy namonjy olona valo sy karazam-biby be dia be izy.—Genesisy 6:19.

Mazava àry fa tian’i Jehovah ny biby satria noforoniny. Tiany koa isika raha tsara fanahy sy miahy azy ireny. 

“Mitsimbina ny ain’ny biby fiompiny ny marina.”Ohabolana 12:10.