Fanamboarana ny mpamaky efijery

Search

Hifidy fiteny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Hijery ny anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

MIFOHAZA! MARTSA 2014

 INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY?

Vola

Vola

Ny vola ve no mahatonga ny olana rehetra?

‘Fitiavam-bola no anisan’ny fototr’izao karazan-javatra ratsy rehetra izao.’—1 Timoty 6:10.

IZAY LAZAIN’NY OLONA

Ny vola no mahatonga ny olana rehetra eo amin’ny fiainana.

IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY

Tsy ny vola no mahatonga olana, fa ny “fitiavam-bola.” Nilaza olana telo mpahazo an’ireo olona tia vola loatra i Solomona, mpanjaka nanan-karena. Voalohany, be fanahiana: ‘Ny habetsahan’ny fananan’ny mpanankarena no tsy ahitany tory.’ (Mpitoriteny 5:12) Faharoa, tsy mety afa-po: “Izay tia volafotsy dia tsy ho afa-po amin’izay volafotsy ananany. Ary izay tia harena koa tsy ho afa-po amin’izay harena azony.” (Mpitoriteny 5:10) Fahatelo, alaim-panahy hanao ratsy foana: ‘Tsy hitoetra ho tsy manan-tsiny izay maimay te hanan-karena.’—Ohabolana 28:20.

 Inona no ilana ny vola?

‘Fiarovana ny vola.’—Mpitoriteny 7:12.

IZAY LAZAIN’NY OLONA

Ireo manam-bola no sambatra sy milamin-tsaina.

IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY

Voafitaka ireo mihevitra fa ny vola no mahasambatra sy mampilamin-tsaina. Izay ilay hoe “famitahan’ny harena” resahin’ny Marka 4:19. Na izany aza anefa, dia ‘ny vola no ahazoana ny zava-drehetra.’ (Mpitoriteny 10:19) Afaka mividy sakafo sy fanafody, ohatra, isika rehefa manam-bola, ary ilaina izany mba hahavelona antsika.—2 Tesalonianina 3:12.

Mila vola koa isika hikarakarana ny fianakaviantsika. Hoy mantsy ny Baiboly: “Raha misy tsy manome izay ilain’ny olona tokony ho adidiny, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nanda ny finoana izy.”—1 Timoty 5:8.

Ahoana no ampiasana tsara ny vola?

‘Mipetraha aloha ary ataovy kajy izay ho lany.’—Lioka 14:28.

IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY

Ampiasao amin’izay zavatra ankasitrahan’Andriamanitra ny volanao. (Lioka 16:9) Manaova ny marina foana, ary ampiasao amin’izay tena ilana azy ny vola. (Hebreo 13:18) “Aoka ny fomba fiainanareo tsy hisy fitiavam-bola”, hoy ny Hebreo 13:5. Aza mividy zavatra tsy takatry ny volanao àry.

Tsy raran’ny Baiboly ny mitrosa, nefa mampitandrina izy hoe: “Izay misambo-bola dia mpanompon’ilay mampisambotra.” (Ohabolana 22:7) Aza tia mividy zavatra tampotampoka àry, satria ‘hahantra izay Rehetra maimaika.’ (Ohabolana 21:5) Manaova kosa tahiry, ary ampiasao amin’izay zava-dehibe aminao izany.—1 Korintianina 16:2.

Mampirisika antsika koa ny Baiboly mba “ho zatra manome.” (Lioka 6:38) Tokony halala-tanana isika raha te hampifaly an’Andriamanitra, satria “ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra.” (2 Korintianina 9:7) “Aza manadino hanao soa sy hizara amin’ny hafa” àry, “fa sorona toy izany no ankasitrahan’Andriamanitra.”—Hebreo 13:16.