Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Manontany ny Tanora Hoe...

Ratsy ve ny Hoe Be Mpitia?

Ratsy ve ny Hoe Be Mpitia?

Fenoy amin’ny iray amin’iretsy teny iretsy ny banga:

․․․․․ ny hoe be mpitia.

  1. A. Tsara foana

  2. B. Tsara indraindray

  3. D. Tsy tsara mihitsy

ILAY “B” no valiny marina. Nahoana? Satria tsy ratsy foana ny hoe tian’ny olona. Nilaza mialoha ny Baiboly fa ho “fahazavan’ny hafa firenena” ny Kristianina ary hanatona azy ireo ny olona. (Isaia 42:6; Asan’ny Apostoly 13:47) Azo lazaina hoe be mpitia àry ny Kristianina.

Fantatrao ve?

Tian’ny olona i Jesosy. Mbola kely izy dia efa nahazo “sitraka tamin’Andriamanitra sy ny olona.” (Lioka 2:52) Lazain’ny Baiboly koa fa “nisy vahoaka be nanaraka azy” rehefa lehibe izy. “Avy any Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary avy any ampitan’i Jordana” izy ireo.—Matio 4:25.

Nahoana izany no tsy ratsy?

Satria i Jesosy tsy nitady voninahitra na niezaka ny ho be mpitia, ary tsy nila sitraka tamin’olona. Nanao izay mety fotsiny izy, ary izany indraindray no nahatonga azy ho tian’ny olona. (Jaona 8:29, 30) Takatr’i Jesosy koa fa tsy hoe hankasitraka azy foana ireo vahoaka mora miova hevitra ireo. Fantany fa hamono azy izy ireo any aoriana.—Lioka 9:22.

Tsara hotadidina:

Toy ny harena ny hoe tian’ny olona. Tsy hoe ratsy foana izany. Ny ataon’ny olona mba hahazoana sy hihazonana azy no olana.

Fampitandremana:

Maro ny tanora manao izay ho afany mba ho tian’ny olona. Mila sitraka amin’olona ny sasany ka manao izay ataon’ny hafa fotsiny. Ny hafa kosa mihetraketraka ka tereny ho tia azy ny olona, na dia hoe noho ny tahotra fotsiny aza. *

Tsy hoe lasa be mpitia izay manao an’ireo. Misy zavatra tsara kokoa azo atao anefa. Izany no asehon’ny pejy manaraka.

 

^ Miresaka momba ny mpihetraketraka ny Baiboly ary nantsoina hoe “Nefilima” na “lehilahy nanan-daza” izy ireo. Izay hahazoany voninahitra no tena niriny.—Genesisy 6:4.