Nampahery an’ireo Jiosy babo ny fahitan’i Ezekiela momba ny tempoly. Nahatonga azy ireo hanantena izy io fa haverina amin’ny laoniny ny fivavahana marina. Lasa ‘mafy orina sy avo noho ny tampon’ireo tendrombohitra’ koa ny fivavahana marina, amin’izao andro farany izao. Anisan’ny olona avy amin’ny firenena rehetra mitanjozotra mankany isika. (Is 2:2) Tombontsoa be ny mahalala sy manompo an’i Jehovah. Misaintsaina matetika momba izany ve ianao?

FITAHIANA AZON’IREO MANARAKA NY FIVAVAHANA MARINA:

  • Mahazo sakafo ara-panahy be dia be, ka mahita ny valin’ireo fanontaniana manahiran-tsaina, mahazo torohevitra mahasoa, ary manana fanantenana azo antoka. —Is 48:17, 18; 65:13; Ro 15:4

  • Anisan’ny fianakavian’ny mpirahalahy eran-tany.—Sl 133:1; Jn 13:35

  • Miara-miasa amin’Andriamanitra manao asa mahafa-po.—As 20:35; 1Ko 3:9

  • Mahazo “ny fiadanan’Andriamanitra.” Manome hery antsika izy io rehefa iharam-pitsapana isika.—Fi 4:6, 7

  • Tsy enjehin’ny eritreritra.—2Ti 1:3

  • “Manana fifandraisana akaiky” amin’i Jehovah.—Sl 25:14

Ahoana no hampisehoako fa zava-dehibe amiko ny fivavahana marina?