Manasa olona hivory any amin’ny Nosy Cook

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Septambra 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy ny fomba anazavana ny marina momba ny Baiboly sy ny siansa. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Naverina Tamin’ny Laoniny ny Fivavahana Marina!

Tsy nivadika ny Jiosy sasany natao sesitany tany Babylona. Nanome toky azy ireo ny fahitan’i Ezekiela momba ny tempoly fa haverina amin’ny laoniny ny fivavahana marina.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Nahoana no Zava-dehibe Aminao ny Fivavahana Marina?

Lasa mafy orina ny fivavahana marina. Tombontsoa be ny mahalala sy manompo an’i Jehovah Andriamanitra. Misaintsaina matetika momba izany ve ianao?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fitahiana ho Azon’ny Israelita Nody Tany Amin’ny Taniny

Asehon’ny fahitan’i Ezekiela momba ny tempoly fa haverina amin’ny laoniny ny fivavahana marina. Anisan’ny fitahiana ho azon’ny Israelita ny hoe ho voazara tsara sy hilamina ilay tany, ary hiara-miasa ny olona.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hotahina Izay Tsy Mivadika Amin’i Jehovah

Manampy antsika ho tapa-kevitra kokoa ny tsy hivadika amin’i Jehovah Andriamanitra ny tantaran’ireo Hebreo telo lahy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Aza Mivadika Rehefa Misy Fakam-panahy

Tsy nivadika tamin’Andriamanitra i Jesosy Kristy rehefa nisy naka fanahy. Afaka ny tsy hivadika koa ve ny olombelona tsy lavorary raha terena hivadika amin’Andriamanitra?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Aza Mivadika Rehefa Misy Havanao Voaroaka

Mety ho sarotra amintsika ny tsy hivadika amin’i Jehovah Andriamanitra rehefa misy havantsika voaroaka. Inona àry no hanampy antsika tsy hivadika?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manompo An’i Jehovah Mandrakariva ve Ianao?

Nanompo an’i Jehovah mandrakariva i Daniela. Efa zatra nivavaka izy ka tsy nisy navelany hisakana azy tsy hanao an’izany.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ampiofano Izy Ireo mba Hanompo An’i Jehovah Foana

Tonga dia ampiofano ny mpitory vaovao mba hazoto hanompo sy hanao izany tsy tapaka. Ampio ny mpianatrao mba ho lasa mpitory mahay.