Fitoriana amin’ny vehivavy iray sy ny zanany vavy, Bengale Andrefana, Inde

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Septambra 2016

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy fomba anazavana amin’ny olona fa miahy antsika Andriamanitra. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

‘Mandehana Amin’ny Lalàn’i Jehovah’

Inona no dikan’ny hoe mandeha amin’ny lalàn’i Jehovah? Modely ho antsika ankehitriny ny mpanoratra ny Salamo 119.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Raha Ankizy no Mamoha Trano

Inona no tokony hataontsika ho fanajana ny ray aman-dreniny?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Avy Amin’i Jehovah no Ahazoako Fanampiana”

Mampiasa sarin-teny ilazana ny fiarovan’i Jehovah ny Salamo 121.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mahatalanjona ny Fomba Nanaovana Antsika

Midera an’i Jehovah i Davida ao amin’ny Salamo 139, satria mahatalanjona ny zavatra noforoniny.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Halaviro Ireto Fandrika Ireto Rehefa Mampianatra Baiboly

Inona no tokony hohalavirintsika, raha tiantsika ny hanohina ny fon’ny mpianatra Baiboly?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Lehibe i Jehovah ka Tena Mendrika Hoderaina”

Resahin’i Davida ao amin’ny Salamo 145 fa miahy ny olona rehetra tsy mivadika aminy i Jehovah.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hatsarao ny Fanompoanao: Asao Hivory ny Olona Liana

Matetika no mandroso haingana kokoa ny mpianatra Baiboly sy ny olona liana, rehefa manomboka mivory.