Manolotra an’ilay taratasy mivalona hoe Ho Velona Indray Ve?, Tuvalu

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Oktobra 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba fanolorana ny Mifohaza! sy fomba anazavana hoe inona no hataontsika raha tia an’​Andriamanitra isika. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Naminany i Daniela fa ho Avy ny Mesia

Resahin’ny Daniela toko 9 amin’ny an-tsipiriany ny fotoana hiavian’ny Mesia. Inona koa no resahin’io faminaniana io?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Te Hazoto Hianatra ny Soratra Masina ve Ianao?

Afaka ny tsy hivadika ianao rehefa iharam-pitsapana, raha mazoto mianatra Baiboly. Ahoana anefa no hatao?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fantatr’i Jehovah ny Hoavin’ireo Mpanjaka

Nasain’i Jehovah naminany i Daniela hoe iza ireo fanjakana matanjaka hipoitra sy hoe iza no ho mpanjakany, ary rahoviana ireo fanjakana ireo no ho rava.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tia Maneho Fitiavana Tsy Miovaova toa An’i Jehovah ve Ianao?

Nahoana isika no maneho fitiavana tsy miovaova? Inona no ianarantsika avy amin’ny tantaran’i Hosea sy Gomera vadiny, ilay nanitsakitsaka azy?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Omeo ny Tsara Indrindra i Jehovah

Faly i Jehovah rehefa manome ny tsara indrindra ho azy ianao. Mahasoa anao koa izany. Inona no anisan’ny sorona tsara indrindra amin’i Jehovah?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miderà An’i Jehovah Raha Mbola Velon’aina!

Fanomezana sarobidy avy amin’i Jehovah ny aina. Miezaka mampiasa ny talentantsika sy ny fahaizantsika isika, mba hanomezam-boninahitra an’ilay Mpanome aina.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Ny Zanakalahinareo sy ny Zanakavavinareo Haminany”

Inona no azontsika atao mba hanohanana ny voahosotra, izay maminany amin’izao andro izao?