Fanorenana Efitrano Fanjakana, Aostralia

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Novambra 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny hoe mbola hahita an’ireo havantsika nodimandry ve isika.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Tia Ahy Mihoatra Noho ny Itiavanao An’iretsy ve Ianao?”

Nila nisafidy i Petera hoe inona no hataony loha laharana eo amin’ny fiainana: Hanarato sa hikatsaka an’ilay Fanjakana?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nilatsaka Tamin’ny Fiangonana Kristianina ny Fanahy Masina

Samy hafa fiaviana ireo Kristianina 3 000 vao vita batisa, nefa niray saina daholo.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Fitoriana Amin’ny Faritany Misy Olona Mampiasa Fiteny Samy Hafa

Mila mahay miara-miasa ny mpitory, mba ho voasa tsara ilay faritany nefa tsy hifanitsaka. Inona no azon’izy ireo atao?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Sahy Nitory ny Tenin’Andriamanitra Izy Ireo

Nahoana ny apostoly no sahy nitory sady tena nino hoe marina ny zavatra noresahiny?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Nahitana Vokatra Tsara Maneran-tany ny Kalesy Fampirantiana

Inona ny vokatra tsara hitan’ny Vavolombelon’i Jehovah, rehefa nitory teny amin’ny toerana be olona izy ireo ary nampiasa kalesy fampirantiana?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Niharam-pitsapana Ilay Fiangonana Kristianina Vao Niforona

Nanampy an’ilay fiangonana vao niforona i Jehovah, ka nahavita niaritra sy niroborobo izy io, na teo aza ny tsy rariny sy ny fanenjehana.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

“Fanomezana An-tsitrapo ho An’i Jehovah”

Misy fomba maro azontsika anohanana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah, na eo an-toerana izany na maneran-tany.