Mpisava lalana mitory amin’ny teny tzotzil, any Chiapas, Meksika

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Novambra 2016

Fomba Fitory Modely

Fomba fanolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy fomba anazavana fa tanteraka amin’izao ny faminanian’ny Baiboly. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miresaka Momba ny Vady Tsara ny Baiboly

Inona no toetra tian’i Jehovah hananan’ny vehivavy manambady?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

“Be Mpahafantatra eny Am-bavahady ny Vadiny”

Mahatonga ny vadiny ho tsara laza ny vehivavy tsara.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mifalia Noho ny Asa Mafy Nisasaranao

Mila manana toe-tsaina tsara isika, raha te hifaly amin’ny asantsika.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ahoana no Ampiasana ny Boky Inona no Azonao Ianarana ao Amin’ny Baiboly?

Ahoana no ampiasana an’ireo lafiny mampiavaka ny boky Ianarana, rehefa mampianatra Baiboly?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

‘Tsarovy Ilay Mpamorona Be Voninahitra Amin’ny Andro Fahatanoranao’

Nampiasa sarin-teny ny Mpitoriteny 12 mba handrisihana ny tanora hanompo an’Andriamanitra dieny mbola tsy antitra.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ry Tanora, Aza Mangataka Andro fa Midira Amin’ilay “Varavarana Lehibe”

Afaka manatratra tanjona ara-panahy ve ianao, ohatra hoe fanompoana manontolo andro?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Modely ho Antsika Ilay Tovovavy Solemita

Nahoana ilay tovovavy solemita no modely ho an’ny mpanompon’i Jehovah?