Mampianatra Baiboly any Silia

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Desambra 2016

Fomba Fitory Modely

Fomba fanolorana ny Mifohaza! sy fomba anazavana hoe nahoana isika no mijaly. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Andao Isika Hiakatra ho any An-tendrombohitr’i Jehovah”

Miezaka ho tia fihavanana ny vahoakan’i Jehovah, satria nilaza i Isaia mpaminany fa havadika ho fitaovam-pamokarana ny fitaovam-piadiana. (Isaia 2:4)

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanohina ny Fo Rehefa Mampianatra Amin’ny Boky “Mitoera ao Amin’ny Fitiavan’Andriamanitra”

Manampy ny mpianatra Baiboly hampihatra ny toro lalan’i Jehovah eo amin’ny fiainany andavanandro ny boky “Fitiavan’Andriamanitra.”

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanatanteraka Faminaniana ny Mesia

Naminany i Isaia fa hitory any amin’ny faritr’i Galilia i Jesosy. Tanteraka ilay faminaniana rehefa nitory ny vaovao tsara izy.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Intỳ Aho Iraho!”

Nanam-pinoana i Isaia, ka tonga dia vonona hamaly ny antso. Ahoana no anahafantsika azy? Mandraisa koa lesona avy amin’ny fianakaviana iray nanitatra faritany.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho Feno Fahalalana An’i Jehovah ny Tany

Ho hitanao ato fa tanteraka tamin’ny lasa sy amin’izao ny faminanian’i Isaia momba ny paradisa eto an-tany. Mbola ho tanteraka koa izy io amin’ny hoavy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Mandresy ny Fanavakavahana ny Fampianaran’i Jehovah

Lasa mpirahalahy kristianina izy roa lahy na dia mpifahavalo aza taloha. Hita hoe mahatonga ny olona hifankatia ny fampianaran’Andriamanitra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hesorina Amin’ny Andraikiny Izay Manampatra Fahefana

Ahoana no tokony ho nampiasan’i Sebna ny fahefany? Nahoana izy no nosoloan’i Jehovah an’i Eliakima?