Fanampiana tra-boina, Etazonia

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Mey 2019

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny maty sy ny fitsanganana amin’ny maty.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Tsy Kivy” Isika

Ho falifaly isika sady hahavita hiaritra, raha mifantoka amin’ny zavatra hataon’ilay Fanjakana.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Anisan’ny Fanompoana ny Fanampiana Tra-boina

Anisan’ny fanompoana ny fanampiana an’ireo Kristianina tra-boina.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Nahazo Fanampiana Ireo Mpiara-manompo Tra-boina Tany Karaiba

Inona no nataon’ny mpiara-manompo mba hanampiana an’ireo tra-boina tany Karaiba?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanana ‘Tsilo tao Amin’ny Nofo’ i Paoly

Mety ho inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ilay hoe ‘tsilo tao amin’ny nofony’?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Afaka Mahavita Zavatra Tsara Ianao na dia Manana “Tsilo ao Amin’ny Nofo” Aza

Mila miantehitra amin’i Jehovah Andriamanitra isika raha te hahavita hiatrika olana. Ahoana no hanaovana an’izany?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Nanohitra Azy Imasoimaso Aho”

Tsy lavorary isika ka tokony hiezaka foana tsy hanavakavaka.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Afaka Mikarakara ny Efitrano Fanjakana Daholo Isika

Tsy trano tsotra fotsiny ny Efitrano Fanjakana, fa toeram-pivavahana notokanana ho an’i Jehovah.