Mikojakoja Efitrano Fanjakana any Soisa

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Mey 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba fanolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy fomba anazavana hoe ahoana no amantarana ny hoavy. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Famantarana fa Honenana Indray i Israely

Inona no nampanantenain’i Jehovah tamin’izy nandidy an’i Jeremia mpaminany mba hividy tany? Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa tsara fanahy izy?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Be Herim-po sy Tsara Fanahy i Ebeda-meleka

Be herim-po i Ebeda-meleka ka tonga dia niresaka momba an’i Jeremia tany amin’i Zedekia Mpanjaka. Tsara fanahy tamin’i Jeremia mpaminany koa anefa izy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Karakarao Tsara ny Toeram-pivavahantsika

Mitondra ny anaran’Andriamanitra ny toeram-pivavahantsika ka tokony hadio sy ho voakojakoja. Inona no azontsika tsirairay atao mba hikarakarana ny Efitrano Fanjakana?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hamaly ny Tsirairay Araka Izay Nataony avy i Jehovah

Samy niaina tamin’ny fotoana nandravana an’i Jerosalema i Jeremia mpaminany sy Zedekia Mpanjaka. Tena tsy nitovy anefa ny niafaran’izy ireo.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Tsy Hanadino ny Fitiavanao i Jehovah

Ahoana no fahitan’i Jehovah ny mpanompony tsy mivadika, izay tsy afaka manompo be intsony satria efa antitra?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Aza “Mikatsaka Zavatra Lehibe ho Anao” Intsony

Nanompo an’i Jehovah i Baroka ary nanampy an’i Jeremia foana. Nisy fotoana anefa izy lasa tsy nahay nandanjalanja. Nila nanao inona izy mba ho voavonjy rehefa rava i Jerosalema?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tahin’i Jehovah Izay Manetry Tena fa Saziny Izay Mirehareha

Lozabe tamin’ny vahoakan’i Jehovah i Babylona. Nafahana ireo Israelita babo rehefa nibebaka. Inona kosa no nanjo an’i Babylona?