Efa voalazan’ny faminaniana fa hisy hanohitra i Jehovah sy Jesosy

2:1-3

  • Milaza ny faminaniana fa tsy hanaiky ny fahefan’i Jesosy ny mpitondra fanjakana eto amin’ity tontolo ity. Manizingizina izy ireo fa ry zareo ihany no tokony hitondra

  • Efa tanteraka io faminaniana io tamin’i Jesosy tetỳ an-tany. Amin’izao fotoana izao anefa ilay izy vao tena tanteraka amin’ny fomba feno

  • Resahin’ny mpanao salamo fa mingonongonona milaza zava-poana ireo firenena. Midika izany fa zava-poana ny tetika ataony satria tsy maintsy ho resy izy ireo

Izay manome voninahitra an’ilay Mpanjaka voahosotr’i Jehovah ihany no ho velona

2:8-12

  • Horinganina izay tsy manaiky ny fahefan’ny Mesia Mpanjaka

  • Ho voavonjy kosa izay manome voninahitra an’ilay Zanak’Andriamanitra