Mpivady miara-mianatra Baiboly, sady mampiasa tablette

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Mey 2016

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana ny Tilikambo Fiambenana sy ny boky Ampianarina. Jereo ny modely, ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Faly i Jehovah Rehefa Mivavaka ho An’ny Hafa Isika

Ratsy fanahy tamin’i Joba ireo namany telo lahy sady nampijaly azy, nefa nasaina nivavaka ho azy ireo izy. Ahoana no nitahian’i Jehovah azy? (Joba 38-42)

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Efa Mampiasa JW Library ve ianao?

Ahoana no hahazoanao an’io programa io? Andramo fa tena manampy izy io any am-pivoriana sy eny am-pitoriana.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mila Manome Voninahitra An’i Jesosy Isika Raha Te Hihavana Amin’i Jehovah

Ahoana ny fahitan’ny firenena ny fahefan’i Jesosy? Nahoana isika no tsy maintsy manome voninahitra an’i Jesosy, ilay mpanjaka notendren’i Jehovah? (Salamo 2)

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Iza no Hivahiny ao An-tranolain’i Jehovah?

Hazavaina tsara ao amin’ny Salamo faha-15 hoe olona manana toetra hoatran’ny ahoana no tian’i Jehovah ho namany.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ahoana avy no Azo Ampiasana ny JW Library?

Ahoana no hampiasana an’ilay programa rehefa mianatra samirery, rehefa mivory, ary rehefa manompo?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tena Amin’ny An-tsipiriany ny Faminaniana Momba ny Mesia

Jereo fa tanteraka tamin’i Jesosy daholo izay voalazan’ny Salamo 22.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mangataha Herim-po Amin’i Jehovah

Inona no hanampy antsika ho be herim-po hoatran’i Davida? (Salamo 27)