Ray aman-dreny mampianatra ny zanany, Afrika Atsimo

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Jona 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra azo resahina momba ny faminanian’ny Baiboly sy ny andro farany.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tanteraka Tamin’i Jesosy ny Faminaniana

Ampifanitsio amin’ireo faminaniana ny zava-nitranga teo amin’ny fiainan’i Jesosy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Araho Akaiky ny Dian’i Kristy

Nasehon’i Jesosy izay tokony hataontsika, indrindra rehefa miatrika fitsapana na fanenjehana.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miezaha Hanetry Tena Hoatran’i Maria

Nomen’i Jehovah tombontsoa niavaka i Maria satria nanana toe-tsaina tsara izy.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ry Tanora, Miezaha Hifandray Tsara Amin’i Jehovah

Nanome modely ho an’ny tanora i Jesosy, satria tia nanompo an’i Jehovah izy sady nanaja ray aman-dreny.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ry Ray Aman-dreny, Ampio ny Zanakareo mba Handroso sy ho Matotra

Ho lasa mpanompon’i Jehovah tsy mivadika ny zanakao raha ampianarinao isaky ny misy hirika hanaovana an’izany.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tahafo i Jesosy ka Tohero ny Fakam-panahy

Misy tetikady telo fampiasan’i Satana rehefa maka fanahy olona izy. Inona no nampiasain’i Jesosy mba hiadiana tamin’izany?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Mitandrema Rehefa Mampiasa Tranonkala Fifaneraserana

Mety hahasoa ny tranonkala fifaneraserana nefa mety hampidi-doza koa. Ampiasao ny toro lalana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra mba hahalalanao ny fandrika mety hahavoa anao sy ny fomba hanalavirana azy ireny.