Nomen’i Jehovah horonam-boky iray i Ezekiela tao amin’ny fahitana, ary nasainy nohanina ilay izy. Inona no dikan’ilay fahitana?

2:9–3:2

  • Tokony hataon’i Ezekiela izay hahazoany tsara ny hafatr’Andriamanitra. Hisaintsaina an’izay voalazan’ilay horonam-boky izy, mba hanohina ny fony izany ka ho voatosika hiresaka momba azy io izy

3:3

  • Mamy taminy ilay horonam-boky satria nanana toe-tsaina tsara momba an’ilay asa nanendrena azy izy

Inona no ho vokany amiko rehefa mivavaka sy mianatra Baiboly ary misaintsaina aho?

 

Inona no azoko atao mba hanana toe-tsaina tsara momba ny asa fitoriana aho?