Maka fotoana hianarana Baiboly sy hisaintsainana

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Jona 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana ny Mifohaza! sy fomba anazavana ny marina momba ny aina. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tanteraka Amin’ny An-tsipiriany ny Tenin’i Jehovah

Naminany i Jeremia hoe ho resy i Babylona ary ho lao. Tanteraka daholo izay nolazainy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah ve Ianao?

Niaiky i Josoa hoe tsy nisy tsy tanteraka ny zavatra nampanantenain’i Jehovah an’i Israely. Inona no hanampy antsika hino kokoa ny fampanantenan’i Jehovah?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hahavita Hiaritra Isika Raha Vonona Hiandry

Inona no nanampy an’i Jeremia hiaritra sy hanana toe-tsaina tsara foana na dia nijaly be aza? Inona koa no hanampy antsika hiatrika fitsapana amin’ny hoavy?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nahafinaritra An’i Ezekiela ny Nanambara ny Hafatr’Andriamanitra

Nomen’i Jehovah horonam-boky iray i Ezekiela tao amin’ny fahitana, ary nasainy nohanina ilay izy. Inona no dikan’ilay hoe nihinana horonam-boky i Ezekiela?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Mahafinaritra Anao ve ny Mitory ny Vaovao Tsara?

Sarotra ny mitory ny vaovao tsara indraindray, nefa tian’Andriamanitra ho faly isika rehefa manompo azy. Inona no azontsika atao mba hahafinaritra ny mitory?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho Voaisy Marika ve Ianao ka ho Voavonjy?

Tanteraka ny fahitan’i Ezekiela rehefa rava i Jerosalema fahiny. Mbola ho tanteraka koa izy io ankehitriny. Inona no ho vokatr’izany eo amintsika?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Araho ny Fitsipik’i Jehovah Momba ny Fitondran-tena

Tokony ho be herim-po isika, ka hanaraka ny fitsipik’i Jehovah momba ny fitondran-tena. Ahoana no hampisehoantsika an’izany, ary nahoana izany no tena ilaina?