Betsaka ny zava-tsarotra efa nandalovan’i Davida, ary nilaza an’izay tsapany tamin’ireny izy, ao amin’ny Salamo 52-59. Natoky an’i Jehovah foana anefa izy, tamin’ireny fotoana ireny. (Sl 54:4; 55:22) Nidera an’i Jehovah koa izy, noho Izy nanome ny teniny. (Sl 56:10) Tokony hisaintsaina isika hoe: ‘Izaho koa ve mino sy matoky an’i Jehovah hoatr’izany? Mitady torohevitra ao amin’ny Teniny ve aho rehefa misy olana?’ (Oh 2:6) Inona ny andinin-teny nanampy anao tamin’ianao...

  • kivy be?

  • narary?

  • tafintohina tamin’ny zavatra nataon’ny hafa?

  • nisy nanohitra, na fianakaviana izany na olona nitoriana, na hafa?