Afaka matoky isika fa hanampy antsika foana i Jehovah na inona na inona manjo antsika, raha tsy mivadika isika

41:1-4

  • Narary be i Davida

  • Niahy ny mahantra i Davida

  • Tsy nanantena i Davida hoe hanao fahagagana i Jehovah ka hanasitrana azy. Natoky kosa izy fa hampionona sy hampahery ary hanome fahendrena azy i Jehovah

  • Fantatr’i Jehovah fa olona tsy nivadika i Davida