Fivoriamben’ny vondrom-paritra manokana tany Vienne, Aotrisy

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Jolay 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba an’ireo toro lalan’ny Baiboly afaka manampy ny fianakaviana ho sambatra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miezaha Halala-tanana

Faly manome ny fananany ny olona malala-tanana, mba hanampiana sy hampaherezana ny hafa.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Inona no Tsy Maintsy Ataontsika mba Hanarahana ny Dian’i Kristy?

Inona no tokony hifantohantsika raha manembona ny lasa isika?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fanoharana Momba An’ilay Samaritanina Tsara Fanahy

Tokony ho tia ny olon-drehetra ny mpanara-dia an’i Jesosy, anisan’izany ny olona tsy mitovy fiaviana na kolontsaina amin’izy ireo.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Nahoana no Tena Zava-dehibe Ilay hoe Tsy Momba ny Atsy na ny Aroa? (Mi 4:2)

Tsy manavakavaka Andriamanitra. Tokony hanahaka azy isika ka hanao soa amin’ny rehetra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Sarobidy Noho ny Fody Maro Ianareo”

Tena miahy an’ireo miatrika fanenjehana i Jehovah. Ahoana no anahafantsika azy?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fanoharana Momba An’ilay Zanaka Adala

Mampianatra antsika ho hendry sy hanetry tena ary hatoky an’i Jehovah io fanoharana io. Nahoana?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Nody Ilay Zanaka Adala

Inona no lesona ianarantsika avy amin’io video io?