Nasehon’i Jesosy tamin’ilay vavaka modely fa izay misy ifandraisany amin’ny fikasan’i Jehovah sy ny Fanjakany no tokony ho zava-dehibe indrindra amintsika.

6:9-13

 • Anaran’Andriamanitra

  Fanjakan’Andriamanitra

  Sitrapon’Andriamanitra

 • Sakafo isan’andro

  Famelan-keloka

  Fanafahana amin’ny fakam-panahy

Azoko atao antom-bavaka koa ireto zavatra misy ifandraisany amin’ilay Fanjakana ireto:

 • Ny fandrosoan’ny asa fitoriana

 • Ny hanampian’ny fanahy masina an’ireo enjehina

 • Ny hitahian’i Jehovah ny asa fanorenana sy ny ezaka manokana atao hitoriana ny vaovao tsara (mila faritana tsara ilay izy)

 • Ny hanomezan’Andriamanitra fahendrena sy hery an’ireo mitarika

 • Zavatra hafa