Mitory eny akaikin’i Monrovia, Liberia

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Janoary 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny hoe mbola mahasoa antsika ve ny Baiboly.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Efa Manakaiky ny Fanjakan’ny Lanitra”

Nanana fiainana tsotra i Jaona. Nifantoka tanteraka tamin’ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra izy. Ho afaka hanompo bebe kokoa isika raha manatsotra fiainana.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Inona no Ianarantsika avy Amin’ny Toritenin’i Jesosy teo An-tendrombohitra?

Inona no dikan’ny hoe mahatsapa fa mila an’Andriamanitra? Inona no azontsika atao mba hanatsarana ny fahazarantsika misakafo ara-panahy?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Inona no Dikan’ny hoe Mandehana Aloha Mihavana Amin’ny Rahalahinao?

Nampianarin’i Jesosy hoe tsy hankasitrahan’Andriamanitra ny fanompoantsika, raha tsy mihavana amin’ny rahalahintsika isika. Ahoana no nampisehoany an’izany?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Katsaho Foana Aloha Ilay Fanjakana

Inona no tokony ho zava-dehibe indrindra amintsika rehefa mivavaka?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Aza Manahy Intsony

Nilaza an’io teny io tamin’ny mpianany i Jesosy, tao amin’ilay Toriteny teo An-tendrombohitra. Inona no tiany holazaina?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tia Olona i Jesosy

Nampiseho ny heriny i Jesosy rehefa nanasitrana olona. Hita koa anefa hoe nangoraka sy tena tia olona izy, ary izany no tena zava-dehibe.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Namelombelona ny Olona i Jesosy

Manaiky hitondra ny ziogan’i Jesosy na ho lasa mpianany isika rehefa atao batisa. Manaiky hanao asa sarotra sy andraikitra samihafa àry isika. Velombelona anefa isika rehefa manao an’ireo.