Mitory ny vaovao tsara any Ghana

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Janoary 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy fomba anazavana ny tena marina momba ny andro farany. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mikarakara ny Vahoakany i Jehovah

Malala-tanana i Jehovah Andriamanitra, ka manome antsika sakafo ara-panahy be dia be sady faran’izay tsara.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hisy Mpitondra Hampanjaka ny Fahamarinana

Manome anti-panahy hikarakara ny andian’ondry i Jesosy Mpanjaka. Mampahery sy mitari-dalana an’ireo ondry izy ireo.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Novalian-tsoa i Hezekia Noho ny Finoany

Nataon’ny Asyrianina izay hahatonga ny Jiosy hilavo lefona fa tsy hiady. Naniraka anjely iray anefa i Jehovah mba hiaro an’i Jerosalema.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

“Jehovah ô! ... Ianao no Itokisako”

Ilaintsika foana ny mitoky amin’i Jehovah Andriamanitra, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Nitoky tamin’Andriamanitra i Hezekia. Ahoana no nataony?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Omen’i Jehovah Hery ny Reraka

Tsy mila mampiasa ny heriny ny voromahery mba hanidinana. Tsy ny herintsika koa fa ny hery omen’i Jehovah no ahafahantsika manompo azy foana.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Aza Hadinoina ny Mivavaka ho An’ireo Kristianina Enjehina

Mila mivavaka ho an’ireo Kristianina enjehina isika. Inona no azontsika angatahina ho azy ireo?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Andriamanitra Mpanatanteraka Faminaniana i Jehovah

Nasain’i Jehovah Andriamanitra nolazain’i Isaia, 200 taona mialoha, izay hitranga amin’i Babylona.