Anabavy roa mampiasa ny bokikely Vaovao Tsara, Madagasikara

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Janoary 2016

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana Ny Tilikambo Fiambenana sy ny Mifohaza! ary ny bokikely Vaovao Tsara Natao ho Anao! Jereo ny modely ary mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mitaky Asa Mafy ny Fivavahana Amin’i Jehovah

Alao sary an-tsaina i Hezekia Mpanjaka, nafana fo erỳ namerina ny fivavahana marina. Jereo ny sary sy sarintany ary daty, mba ho azonao tsara ny 2 Tantara 29-30.

FAMPIOFANANA AMIN’NY FANOMPOANA

Ahoana no Fampiasa ny Bokikely Vaovao Tsara Rehefa Mampianatra?

Dingana dimy ampiasana ny bokikely Vaovao Tsara rehefa mampianatra Baiboly.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Tombontsoa ny Manorina sy Mikarakara ny Toerana Fivavahantsika

Fanompoana masina ny fikarakarana ny toerana fivavahantsika. Inona avy no azontsika atao mba hampisehoana fa mazoto amin’izany isika?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Raisin’i Jehovah Izay Tena Mibebaka

Tena nibebaka i Manase ary nisy vokany tsara izany. Ampitahao izay nataony talohan’izy ho lasa babo sy rehefa nafahana avy any Babylona. (2 Tantara 33-36)

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mitana ny Teny Nataony i Jehovah

Datin’ireo zava-nitranga tantarain’ny Ezra 1-5. Maro be ny olana nefa tafody tany Jerosalema ny Jiosy, namerina ny fivavahana marina, ary nanorina ny tempoly.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mila Olona Vonona sy Mazoto i Jehovah

Nila herim-po sy finoana matanjaka i Ezra sy ireo niaraka taminy nankany Jerosalema. Jereo ny sary sy sarintany mba ho azonao an-tsaina ny dian’izy ireo.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hatsarao ny Fanompoanao: Aoka Ianao ho Vonona Hanao Fiverenana Mitsidika

Torohevitra telo hanampy anao hanao fiverenana mitsidika rehefa mahita olona liana.