48:17

  • Be fitiavana i Jehovah ka atorony antsika ny ‘lalana tokony halehantsika’, amin’izay isika afaka mankafy fiainana. Mandray soa isika rehefa mankatò azy

‘Toy ny renirano ny fiadanana’

48:18

  • Mampanantena i Jehovah hoe tena hiadana isika, ary hikoriana foana toy ny renirano ny fiadanantsika

‘Toy ny onjan-dranomasina ny fahamarinana’

  • Hanao ny marina foana isika ary tsy ho tapitra toy ny onjan-dranomasina izany