Niaro ny fivavahana marina i Nehemia sady tena nafana fo

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Tsy mpanompon’i Jehovah sady mpanohitra i Tobia, nefa nataon’i Eliasiba mpisoronabe namana

  • Nomen’i Eliasiba efitra fisakafoana teo an-tokotanin’ny tempoly i Tobia

  • Natsipin’i Nehemia tany ivelany daholo ny entan’i Tobia. Nodioviny avy eo ilay efitra, ary naveriny daholo ny entana tao taloha

  • Niezaka nanala an’izay zavatra ratsy tao Jerosalema i Nehemia