Fianakaviana iray any Afrika Atsimo miara-mihira mandritra ny fotoam-pivavahan’izy ireo

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Desambra 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny fikasan’Andriamanitra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Lasa Mpitory Nafana Fo Nefa Nanenjika Be Taloha

Efa mianatra Baiboly ve ianao fa mbola tsy vita batisa? Vonona hanahaka an’i Saoly ve ianao ka hampihatra an’izay ianaranao?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nampian’i Barnabasy sy Paoly ho Lasa Kristianina ny Olona Tany An-tany Lavitra

Na mafy aza ny fanenjehana, dia niezaka be foana i Barnabasy sy Paoly nanampy ny olona tso-po ho lasa Kristianina.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hatsarao ny Fanompoanao: Ampio ‘Izay Manana Toe-po Tsara’ mba ho Lasa Mpanara-dia An’i Jesosy

Ahoana no hanampiantsika ny olona mba ho lasa mpanara-dia an’i Jesosy?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fanapahan-kevitra Niorina Tamin’ny Tenin’Andriamanitra

Nilamina ihany ilay olana lehibe. Inona no ianarantsika avy amin’izany?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Mihirà ho An’i Jehovah Amin’ny Fo Falifaly

Lasa manao ahoana isika rehefa manao an’ireo hira avoakan’ny fandaminana?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tahafo ny Apostoly Paoly Rehefa Mitory sy Mampianatra

Ahoana no azontsika anahafana ny apostoly Paoly rehefa manompo?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Tandremo ny Tenanareo sy ny Ondry Rehetra”

Manome sakafo sy miaro ary mikarakara ny ondry ny anti-panahy. Ataony ao an-tsaina koa hoe novidina tamin’ny ran’i Kristy ny ondry tsirairay.