Mitory eny an-tsena, Sierra Leone

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Desambra 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba fanolorana ny Mifohaza! sy fomba anazavana ny marina momba ny fahafatesana. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mitadiava An’i Jehovah Dieny Mbola Tsy Tonga ny Andro Fahatezerany

Tsy maintsy arahintsika ny toromarika nomen’i Zefania ho an’ny Israelita, raha tiantsika ny ho voafina amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah Andriamanitra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

‘Hazòny ny Akanjon’ilay Jiosy’

Olona maro avy amin’ny firenena rehetra no manompo an’i Jehovah miaraka amin’ny Kristianina voahosotra. Inona avy no azo atao mba hanampiana ny voahosotra?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hatsarao ny Fanompoanao: Itorio Daholo ny Olona ao Amin’ny Faritany

Tiantsika hitoriana ny vaovao tsara ny olon-drehetra ao amin’ny faritanintsika. Ahoana no hanaovantsika an’izany?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mijanòna eo ‘Amin’ilay Lohasaha eo Anelanelan’ny Tendrombohitra’

Inona no dikan’ilay hoe ‘lohasaha eo anelanelan’ny tendrombohitra’? Ahoana no handosiran’ny olona any amin’ilay lohasaha sy hijanonany ao?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Zava-baovao Amin’ny Fivoriana Andavanandro

Ampiasao ny fanazavana, sary sy video ao amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao Baiboly fianarana (Internet), rehefa manomana. Ho akaiky an’i Jehovah ianao.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ankasitrahan’i Jehovah ve ny Tokantranonao?

Tsy nankasitrahan’i Jehovah Andriamanitra ny fanompoan’ireo nivadika tamin’ny vadiny, tamin’ny andron’i Malakia. Ahoana no hampisehoan’ny olona iray hoe tsy mivadika amin’ny vadiny izy?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Inona no Atao hoe Tena Fitiavana?

Tian’i Jehovah haharitra ny fanambadiana. Betsaka àry ny toro lalana nomeny mba hanampiana ny Kristianina hifidy tsara an’izay ho vadiny sy ho sambatra am-panambadiana.