Rahalahy sy anabavy miasa mafy ao amin’ny Betela any Wallkill, New York

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Aogositra 2019

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny zavatra hataon’Andriamanitra amin’ny hoavy.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Andriamanitra Tsy Nanome Antsika Toe-tsaina Kanosa”

Raha miantehitra amin’i Jehovah isika, dia ho be herim-po rehefa miatrika fitsapana.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miaraha Amin’ny Olona Tia An’i Jehovah

Mety hahatonga antsika hanao ny tsara na ny ratsy ny namantsika.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nasaina Nanendry Anti-panahy Izy

Ahoana no anendrena ny anti-panahy sy ny mpanampy amin’ny fanompoana? Ny modely ao amin’ny Soratra Masina no arahina.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

‘Mazotoa Amin’ny Asa Tsara’, ry Tanora

Inona no azon’ny tanora atao mba ho lasa mpisava lalana mpanampy na maharitra?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tiavo ny Fahamarinana ary Ankahalao ny Fandikan-dalàna

Ahoana no hampisehoantsika hoe tia ny fahamarinana isika ary mankahala ny fandikan-dalàna?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ataovy Izay Rehetra Azonao Atao mba Hidirana Amin’ny Fitsaharan’Andriamanitra

Inona no tokony hataonao mba hidirana amin’ny fitsaharan’Andriamanitra sy tsy hialana amin’izany mihitsy?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Tsy Hadinon’i Jehovah ny Asa Tsara Ataontsika

Inona avy ny fepetra mila fenoinao, raha te hanompo an’i Jehovah any amin’ny Betela ianao?