Mpitory manolotra ny bokikely Vaovao Tsara, Azerbaïdjan

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Aogositra 2017

Fomba Fitory Modely

Fomba azo anolorana ny Mifohaza! sy fomba anazavana ny marina momba ny antony namoronana antsika. Jereo ny modely ka mamoròna fomba fitory mety aminao.

HARENA AVY AO AMIN’​NY TENIN’​ANDRIAMANITRA

Nomen’​i Jehovah Valisoa Ilay Firenena Mpanompo Sampy

Nomen’​i Jehovah valisoa ireo Babylonianina nanao fahirano an’​i Tyro nandritra ny 13 taona. Tena mankasitraka ny asa mafy sy ny sorona ataontsika koa izy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanana Toetra Tsara: Fanetren-tena

Nahoana no tena ilaina io toetra io? Ahoana no hananana azy io? Nahoana no manampy antsika hanetry tena ny vavaka sy ny modely nomen’​i Jesosy?

HARENA AVY AO AMIN’​NY TENIN’​ANDRIAMANITRA

Mavesatra ny Andraikitry ny Mpitily

Adidin’​ny mpitily ny mampitandrina ny olona ao an-tanàna, rehefa misy loza mananontanona. Notendren’​i Jehovah ho mpitily ho an’​ny Israely i Ezekiela. Inona no dikan’​izany?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanana Toetra Tsara: Herim-po

Nahoana isika no tokony handresy ny tahotra olona? Nahoana no manampy antsika hanana herim-po ny hoe misaintsaina, mivavaka, ary matoky an’​i Jehovah?

HARENA AVY AO AMIN’​NY TENIN’​ANDRIAMANITRA

Ho Ringana Tsy ho Ela i Goga avy any Magoga

Resahin’​ny Baiboly ny zavatra hitranga aloha sy aorian’​ny handringanana an’​i Goga avy any Magoga.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanana Toetra Tsara: Finoana

Tokony hanam-pinoana toa an’​i Abrahama isika, na dia miatrika zava-tsarotra aza. Inona no hanampy antsika hanana finoana matanjaka sy tsy hivadika?

HARENA AVY AO AMIN’​NY TENIN’​ANDRIAMANITRA

Inona no Ianaranao avy Amin’​ny Fahitan’​i Ezekiela Momba ny Tempoly?

Mampahatsiahy antsika ny fahitan’​i Ezekiela momba ny tempoly fa avo lenta ny fitsipik’​i Jehovah Andriamanitra. Mandrisika antsika hanao inona io fahitana io?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Rahoviana Indray Aho no Afaka Manao Mpisava Lalana Mpanampy?

Anisan’​ny sorona fiderana azontsika atolotra ny manao mpisava lalana mpanampy. Afaka manao mpisava lalana ve ianao, mba hanatsaranao ny fanompoanao?